Đắk Nông: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Đầu Năm 2021

554

HTTLVN.ORG – Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến khó lường, tại tỉnh Đắk Nông Chúa vẫn ban cho mọi sự được yên bình để quý đầy tớ Chúa có cơ hội hiệp nguyện với nhau vào sáng ngày 31/1/2021 tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk để cầu nguyện cho công việc nhà Chúa và cầu nguyện cho đất nước trước tình hình dịch bệnh đang lan tràn khắp nơi.

Hiện diện gồm có Mục sư Y Drjen, Ủy viên TLH – Mục vụ tỉnh Đắk Nông; Ban Đại diện Tin Lành tỉnh và gần 200 tôi con Chúa là các Giáo phẩm và nhân sự đặc trách các Hội Thánh trong tỉnh.

Trong chương trình thờ phượng, Mục sư Ủy viên Mục vụ đã dùng lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 16:13 với đề tài “Vững Vàng Trong Đức Tin”, đem đến một sứ điệp hết sức mạnh mẽ, giục lòng quý đầy tớ Chúa đang chăn bầy chiên của Đức Chúa Trời hãy luôn vững vàng trong đức tin trước mọi cám dỗ, thử thách. Đầy tớ của Chúa phải luôn tỉnh thức, mạnh mẽ, dốc chí trượng phu, sẵn sàng đối diện với tà giáo, tiên tri giả và những nghịch cảnh trong cuộc sống để bảo vệ, chăn bầy chiên mà Chúa giao phó.

Trong phần hiệp nguyện các đầy tớ Chúa đã làm chứng về những ơn lành mà Chúa đã ban khi có nhiều nhà thờ, nhà nguyện đã được xây dựng và cung hiến cho Chúa; nhiều Điểm Nhóm mới và quỹ đất được tiếp tục mua thêm để phát triển Hội Thánh. Bên cạnh ơn những lời tạ ơn về những phước Chúa, ban hiệp nguyện cũng hiệp lòng cầu nguyện cho những nan đề tài chánh xây dựng chưa được hoàn trả và nhu cầu cần thêm tài chánh để hoàn thành một số nhà thờ đang xây dựng còn dang dỡ.

Buổi hiệp nguyện kết thúc trong niềm tin mạnh mẽ, vững chắc rằng Chúa sẽ tiếp tục làm những việc lớn lao tại tỉnh Đắk Nông như những gì Chúa phán hứa trong Lời Ngài: “Phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se.” (Giô-suê 1:3)

Các giáo phẩm dự hiệp nguyện đeo khẩu trang và rửa tay, tuân thủ các quy định trong việc phòng chống dịch Covid-19

Ms Y Chê hướng dẫn chương trình hiệp nguyện

Quang cảnh buổi hiệp nguyện

Ms Y Djren giảng lời Chúa

Ms Điểu Phi, Trưởng Ban Đại diện cầu nguyện

CTV. Thiên Bảo