Đắk Nông: Chương Trình Bồi Linh Tháng 3/2024

2065

 

HTTLVN.ORG – Vào lúc 8g30, ngày 08/03/2024, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông đã tổ chức chương trình Bồi linh cho quý giáo phẩm và chấp sự, tại nhà thờ Tin Lành Bu Đắk, xã Thuận An, huyện Đắk Mil với chủ đề “Sống Đúng Mục Đích”, câu gốc trong Phi-líp 3:14 “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ”.

Tham dự chương trình có: Mục sư Thái Phước Trường, Hội trưởng HTTLVN, là Chủ lễ và Diễn giả; Mục sư Lemous Philemol, Mục vụ tỉnh Đắk Nông; Mục sư Y Djrên, Ủy viên HĐGP; Mục sư Điểu Phi, Trưởng ban và các tôi tớ Chúa trong Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Nông, cùng khoảng 800 tôi con Chúa trong tỉnh.


Quang cảnh chương trình


MS Lemous Philemol cầu nguyện khai lễ


Ca đoàn huyện Đắk Mil tôn vinh Chúa


Ca đoàn huyện Đắk Song tôn vinh Chúa


MS Thái Phước Trường giảng Lời Chúa

Buổi sáng, Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ chủ đề “Nhận Biết Mục Đích Của Đức Chúa Trời”, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 1:18-28 và câu gốc Ê-sai 43:21. Mục sư diễn giả nhắc quý tôi con Chúa có 3 mục đích mà chúng ta cần biết: 1/ Làm Sáng Danh Đức Chúa Trời; 2/ Phải Biết Tạ Ơn Chúa; 3/ Phải Biết Kính Thờ và Hầu Việc Đức Chúa Trời. Đó là những điều mỗi một tôi con Chúa cần biết để sống một đời sống kết quả cho Chúa.

Chuơng trình buổi chiều bắt đầu lúc 13g30, Mục sư Thái Phước Trường chia sẻ cho Hội đồng với chủ đề “Sống Đúng Mục Đích Của Đức Chúa Trời”, nương trên phân đoạn Kinh Thánh Rô-ma 6:12-14 và câu gốc II Ti-mô-thê 2:21. Lời Chúa nhắc nhở quý tôi con Chúa phải biết những điều nào đang ngăn trở chúng ta, làm cho chúng ta lệch mục đích mà Chúa kêu gọi chúng ta vào sự hầu việc Chúa. Đừng để bất cứ điều gì làm lệch mục đích hầu việc Chúa của mình. Phải biết rõ mục đích Chúa cứu mình, Chúa kêu gọi mình và quyết tâm sống đúng với mục đích đó.

Cảm tạ ơn Chúa qua 2 buổi bồi linh, quý tôi con Chúa được nâng đỡ, khích lệ qua Lời Ngài. Qua đó, quý tôi con Chúa nhận biết được mục đích của Đức Chúa Trời khi Ngài đặt để mình trên đất này và mình phải thuận phục chương trình, ý muốn của Chúa dành cho mình.

Chương trình đã kết thúc vào lúc 16g cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng. Mọi người ra về với một tinh thần hăng hái, vui vẻ trong ơn phước Chúa ban sau một ngày được bồi bổ tâm linh.

TTV. MSNC Hồ Hoàng Ân

Bài trướcTiền Giang: Bồi Linh Thông Công Phụ Nữ Tin Lành 2024
Bài tiếp theoBến Tre: Bồi Linh Dành Cho Nữ Giới