Đắk Lắk: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm, Chấp Sự Quý I Năm 2024

1813

 

HTTLVN.ORG – Nhằm khích lệ tinh thần hầu việc Chúa, thông tin các công việc Chúa và cầu thay cho nhau, Ủy viên Mục vụ và Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình hiệp nguyện dành cho Giáo phẩm và Chấp sự quý I năm 2024 với chủ đề “Giữ Vững Chân Lý”.

Tỉnh Đắk Lắk có 365 Hội Thánh, khoảng 300 giáo phẩm với gần 190.000 tín hữu. Vì thế, mỗi lần hiệp nguyện tại nơi đây thường chia ra làm nhiều chương trình tại nhiều điểm khác nhau. Chương trình lần này được tổ chức tại 4 khu vực như sau:

Khu vực 1:
Chương trình hiệp nguyện được tổ chức lúc 8g30, ngày 11/03/2024 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Jung, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc. Có khoảng 400 người là giáo phẩm và chấp sự Hội Thánh thuộc 3 huyện Krông Pắc, Ea Kar, M’ Drak. Diễn giả là Mục sư Huỳnh Cường, UV TLH.


Nhà thờ Tin Lành Buôn Jung

Khu vực 2:
Chương trình hiệp nguyện được tổ chức lúc 8g30, ngày 12/03/2024 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Ea Khít, xã Ea BHốk, huyện Cư Kuin. Có khoảng 300 người là giáo phẩm và chấp sự các Hội Thánh thuộc 4 huyện Cư Kuin, Krông Bông Lắk, Krông Ana. Diễn giả là Mục sư Y-Mah Liêng, UV TLH.


Nhà thờ Tin Lành Buôn Ea Khít


Quang cảnh chương trình tại Khu vực 2


Ban hát Giáo phẩm Khu vực 2 tôn vinh Chúa


Ban hát Chi Hội Buôn Ea Khít tôn vinh Chúa


MS Y-Mah Liêng, UV TLH, bồi linh tại Khu vực 2

Khu vực 3:
Chương trình hiệp nguyện được tổ chức lúc 8g30, ngày 13/03/2024 tại nhà thờ Tin Lành Ea Tul, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar. Có khoảng 400 người  là giáo phẩm và chấp sự các Hội Thánh thuộc 4 huyện Cư M’gar, Krông Buk, Krông Năng, Ea H’Leo và thị xã Buôn Hồ, M’ Drak. Diễn giả là Mục sư Ai Buân, Thư ký Ban Đại diện.


Nhà thờ Tin Lành Ea Tul

Khu vực 4:
Chương trình hiệp nguyện được tổ chức lúc 8g30, ngày 14/03/2024 tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Có khoảng 250 người là giáo phẩm và chấp sự các Hội Thánh thuộc 2 huyện Ea Súp, Buôn Đôn và Tp. Buôn Ma Thuột. Diễn giả là Mục sư Y-Tuân MLô, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh.


Nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A

Sau thời giờ bồi linh, hội đồng được lắng nghe đại diện các khu vực làm chứng về công việc Chúa tại các huyện và những nhu cần của Hội Thánh để hiệp lòng cầu thay. Một số vấn đề nổi bật như sau:

Chương trình Thánh Kinh Căn Bản sắp đến, được tổ chức tại 6 trung tâm trong toàn tỉnh.
Việc thuyên chuyển, bổ nhiệm các tôi tớ Chúa.
Nhiều Điểm Nhóm, nhiều Chi Hội nội bộ sinh hoạt đã nhiều năm nhưng chưa được chính quyền công nhận.
Nhiều cơ sở nhà Chúa còn hết sức khó khăn, cần được tạo mãi, tái thiết, xây mới.


MS Huỳnh Cường, UV TLH, chỉ đạo Mục vụ


MS Y-Tuân MLô, Trưởng Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, triển khai công việc Chúa


MS Phan Tấn Phúc, Thủ quỹ Ban Đại diện Tin Lành tỉnh, cầu nguyện cho công việc Chúa

TTV. Ama Ân

Bài trướcƠn Chúa Lòng Ghi Sâu – 16/3/2024
Bài tiếp theoĐắk Nông: Bồi Linh Phụ Nữ Tỉnh