Đắk Lắk: Bồi Linh – Hiệp Nguyện Quý IV/2019

513

HTTLVN.ORG – Chương trình bồi linh và hiệp nguyện Mục sư – Truyền đạo – Chấp sự tỉnh Đắk Lắk diễn ra tại nhà thờ Tin Lành Phước An sáng ngày 11/12/2019 và tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A sáng ngày 12/12/2019.

Hiện diện trong chương trình gồm có Mục sư Y Mah Liêng và Mục sư Huỳnh Cường – Ủy viên Tổng Liên Hội; Ban Đại diện tỉnh và khoảng 500 Mục sư -Truyền đạo – Chấp sự (tại mỗi địa điểm) của 354 Hội Thánh trong tỉnh về tham dự.

Tại nhà thờ Tin Lành Phước An sáng ngày 11/12:

Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội giảng Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 12:12-17 với đề tài “Hãy Cẩn Trọng Kẻo Trật Phần Ân Điển”

Đại diện Ban Điều hành 2 Khu vực: Mục sư Y Nhiam Niê Trei (BĐH Khu vực I), Mục sư Y Hut Hđơk (BĐH Khu vực II) đã dâng lời cảm tạ Chúa về những ơn phước mà Chúa đã ban cho 2 KV và nêu lên các vấn đề cần cầu nguyện cho công việc Chúa trong 2 khu vực; cụ thể như sau:

  • Khu vực I có 78 Hội Thánh với tổng số 45.701 tín đồ, trong đó 19.014 người đã nhận Báp-tem. Trong quý IV/2019 có 300 người tiếp nhận Chúa. Dầu vậy nhiều con cái Chúa trong các Hội Thánh bỏ sự nhóm lại và sống theo thế gian, lòng yêu mến Chúa của nhiều người đã nguội lần.
  • Khu vực II có 116 Hội Thánh với tổng số 53.314 tín đồ, trong đó có 24.060 đã nhận Báp-tem. Trong quý IV/2019 có 525 người tiếp nhận Chúa. Tại khu vực này, các Hội Thánh tại huyện Krông Bông, Krông Ana có những sự xáo trộn, chia rẽ, bè phái giữa vòng tín đồ dẫn đến thiếu sự hiệp một trong Hội Thánh; một số đi theo hệ phái hoặc ly khai với Hội Thánh.

Tại nhà thờ Tin Lành Buôn Alê A sáng ngày 12/12:

Mục sư Philemon Lemous, Trưởng Ban Đại diện đã chia sẻ Lời Chúa với đề tài “Cứu Chúa Giáng Trần” nương trên Lời Chúa trong Phi-lip 2:5-11

Mục sư Nhiệm chức Y Thoan Niê (Ban Điều hành Khu vực IV) đã làm chứng công việc Chúa tại 2 khu vực để quý tôi con Chúa hiệp lòng cùng Mục sư Y Mah Liêng – Ủy viên Tổng Liên Hội cầu thay cho công việc Chúa tại 2 khu vực III và IV. Theo đó:

  • Khu vực III có 112 Hội Thánh với tổng số 54.910 tín đồ, trong đó có 24.957 người đã nhận báp-têm. Trong quý IV/2019 có 151 người tiếp nhận Chúa. Hiện nay, khu vực III còn 24 Điểm Nhóm chưa được Ra mắt và 71 điểm chưa được công nhận Chi Hội chính thức. Có 4 nhà thờ đang xây dựng nhưng gặp khó khăn về tài chính.
  • Khu vực IV có 48 Hội Thánh với tổng số 30.117 tín đồ; trong quý IV có 67 người tiếp nhận Chúa. Nhiều Hội Thánh chưa có nơi thờ phượng Chúa, phải nhóm tạm tại nhà riêng tín hữu. Có 5 Hội Thánh đã xây dựng nhà thờ nhưng còn thiếu tài chính.

Nhân dịp này, Mục sư Huỳnh Cường, Ủy viên Tổng Liên Hội cũng đã công bố kết quả việc bầu cử Ban Đại diện nhiệm kỳ năm 2020-2021 và thông báo thời gian làm việc của Tân Ban Đại diện trong nhiệm kỳ mới được bắt đầu từ ngày 11/12/2019.

Trong niềm vui chào đón Lễ kỷ niệm Chúa giáng sinh, Ban Đại diện đã có lời kêu gọi các Hội Thánh trong tỉnh cần nỗ lực hơn nữa trong công tác truyền giảng Tin Lành cho muôn dân.

TTV. Thiên Phước