Čiăng Mâo Klei Bhiăn Leh Anăn Klei Thâo Săng Djŏ – 4/7/2023

1083

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Bi Hriêng 1:1-9

Êlan kliăng: “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo mĭn, leh anăn klei thâo kral Pô Doh Jăk jing klei thâo săng.” (Klei Bi Hriêng 9:10)

Klei êmuh ksiêm mĭn: Ya jing klei kñăm čiăng mơ̆ng hdruôm hră Klei Bi Hriêng? Ya ngă pô čih hră anei mtô klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo mĭn? Ih mtô lač phung anak êlâo hĭn klei thâo mĭn amâodah klei huĭ mpŭ kơ Khua Yang?

Hŏng klei thâo mĭn kdlưn hĭn Aê Diê brei, mtao Y‑Salômôn, anak mtao Y‑Đawit čih mkra leh, leh anăn hrui ksiêm bi kƀĭn hlăm hdruôm hră Klei Bi Hriêng klei mtô lač bi hriăm hŏng boh phŭn klă mngač leh anăn tŭ dưn snăk kơ lu mnuih.

Êlan 2 leh anăn êlan 3 hưn klă klei kñăm Klei Bi Hriêng pioh čiăng đru mnuih dlăng hră thâo klei thâo mĭn leh anăn mă tŭ klei knhâo mơ̆ng klei mtô bi hriăm čiăng ngă klei kpă, klei djŏ, klei ênuah. Jih Klei Bi Hriêng thâo mĭn anei ba klei tŭ dưn kơ jih jang gưl thŭn mnuih leh anăn jih jang mnuih. “Čiăng brei klei thâo tĭng ksiêm kơ phung mluk, klei thâo mĭn leh anăn klei knhâo kơ êkei hlăk ai, pô thâo mĭn hriăm čiăng thâo mĭn hĭn, pô thâo săng dưi mâo klei knhâo knhăk…” (êlan 4-5). Jih klei hưn mdah anei ktŭng hrip phung dlăng hră čiăng mđing hmư̆, hriăm ngă hlue tui si klei mtô mơ̆ng Klei Bi Hriêng.

Lŏ čuê, pô čih kñăm kơ sa mta klei jing yuôm bhăn hĭn: “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa jing klei kčưm kơ klei thâo mĭn” (êlan 7a). Lu sang hră mơar yuôl pruê̆ blŭ kliăng: “êlâo hĭn hriăm klei bhiăn, leh anăn hriăm hră”. Ƀiădah lĕ, ya jing tur klei bhiăn djŏ pioh hriăm? Lu mnuih hriăm dlông thâo lu ngă leh lu klei soh wê kyuadah tui si tur klei bhiăn soh wê. Kyuanăn hŏng phung đăo kơ Krist, mta bruă mrô sa brei hriăm jing “Klei huĭ mpŭ kơ Yêhôwa”, anăn yơh jing tur djŏ pioh kčưm dơ̆ng kơ “klei thâo mĭn” amâodah “klei thâo săng” (Klei Bi Hriêng 9:10). Tơdah drei hŏng jih ai tiê huĭ mpŭ kơ Khua Yang, đup gưt kơ Ñu snăn sĭt nik klei bhiăn leh anăn klei thâo mĭn djŏ srăng tui hlue tluôn.

Pô čih hră lŏ brei thâo mơh, phung mluk bi êmut kơ klei thâo mĭn leh anăn klei bi hriăm (êlan 7b). dơ̆ng mơ̆ng anăn, ñu iêô mthưr phung dlăng hră čih “dôk hmư̆ bĕ klei ama ih bi hriăm ih” leh anăn “đăm hngah hĕ ôh klei amĭ ih mtô” (êlan 8). Amĭ ama jing pô mâo bruă klam čiêm rông phung anak leh anăn bi hmăi truh kơ klei bi mjing knuih phung anak. Kyuanăn, ya klei amĭ ama huĭ mpŭ kơ Aê Diê mtô lač jing yuôm snăk kơ anak. Mtô anak klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê, jing klei kkuh mpŭ kơ Aê Diê, đup gưt leh anăn gưt asăp Ñu jing klei yuôm hĭn leh anăn dưm mrô sa, čiăng kơ mơ̆ng anăn yơh phung anak srăng mâo klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng djŏ čiăng hdĭp tŭ dưn. Hruê anei lu phung amĭ ama uêñ mĭn kơ anak thâo hriăm hră mơar, dưi mŭt sang hră jăk, hriăm dlông… ƀiădah amâo êlâo hĭn mtô kơ anak thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê ôh. Mtao Y‑Salômôn kñăm klă, klei huĭ mpŭ kơ Aê Diê yơh jing klei kčưm kơ klei thâo mĭn. Kyuanăn, phung jing amĭ ama brei dôk hdĭp huĭ mpŭ kơ Aê Diê leh anăn uêñ mĭn mrô sa atăt gai phung anak thâo kral Khua Yang leh anăn huĭ mpŭ kơ Ñu, čiăng kơ diñu thâo yua klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng djŏ pioh bi mơak kơ Khua Yang ba klei tŭ dưn kơ Khua Yang leh anăn kơ mnuih.

Ya klei drei êlâo hĭn uêñ mĭn atăt anak drei?

Wah lač: Ơ Khua Yang, akâo Ih đru kâo dôk hdĭp thâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang čiăng kơ kâo dưi atăt phung anak čô êlâo hĭn thâo huĭ mpŭ kơ Khua Yang, leh anăn kơh tui duah klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng hlăm klei hdĭp.

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: Y‑Luk 13:31-14:24

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đăo Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcYuav Kom Paub Kevcai Thiab Muaj Tswvyim Tiag – 4/7/2023
Bài tiếp theoĐể Có Lễ Nghĩa Và Tri Thức Đúng – 4/7/2023