Chúa Thăng Thiên

2893

 

 

Trên đỉnh Ô-liu một sáng nào

Gió nhẹ trời trong mây trên cao

Môn đồ nhóm lại vây quanh Chúa

Hớn hở mừng vui phước biết bao

 

          Yêu thương Chúa dạy họ nhiều điều

          Từng lời thắm đượm cả tình yêu

          Thăm thẳm cao sâu hơn trời biển

          Dài rộng muôn trùng biết bao nhiêu

 

Chúa dạy môn đồ về nước Cha

Giê-ru-sa-lem hãy ở chớ đi ra

Tại đó chờ điều Cha đã hứa

Là điều đã phán bởi chính Ta

 

          Các con sẽ nhận lãnh Thánh Linh

          Đấng Cha hứa ban xuống cho mình

          Quyền phép dẫy đầy nguồn năng lực

          Giúp con giảng đạo khắp nhân sinh

 

Giê-ru-sa-lem điểm đầu tiên

Toàn cỏi Giu- đê khắp mọi miền

Xứ Sa-ma-ri cùng trái đất

Đừng sợ hãy đi bởi Linh quyền

 

          Chúa đang chúc phước được cất lên

          Một đám mây trời phủ bốn bên

          Dần xa xa khuất không thấy nữa

          Môn đồ thương Chúa mắt chăm lên

 

Bổng có hai người nam hiện ra

Áo dài trắng xóa đẹp thướt tha

Ôn tồn Sứ Thánh nghiêm nghị bảo

Sao ngóng làm chi chốn trời xa?

 

          Giê-xu này được cất lên trời

          Có ngày Chúa sẽ trở lại thôi

          Chúa được cất lên như đã thấy

          Cũng sẽ hồi lai cách ấy thôi

 

Hỡi người Cơ Đốc tín trung ơi!

Mừng vui kỷ niệm Chúa về trời

Lòng ta tràn ngập bao hy vọng

Gặp Chúa hồi lai cởi mây trời

 

          Ta sẽ cùng nhau được cất lên

          Cùng thiên dân Chúa hát vang rền

          Bài ca cứu chuộc suy tôn Chúa

          Đời đời hạnh phước có Chúa bên

 

 

                    Phạm Đình Diệp

          HTTL. Trường Xuân 04/2014

 

Bài trướcHiệp Nguyện Tỉnh Phú Yên – Công Bố Chức Danh Mục Sư Nhiệm Chức
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Bến Gỗ, Đồng Nai.