Chủ Động Giải Hòa – 6/6/2019

1916

 

Sáng Thế Ký 13:1-12

1 Áp-ram ở Ê-díp-tô dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót, đồng trở lên Nam phương. 2 Vả, Áp-ram rất giàu có súc vật, vàng và bạc. 3 Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam phương trở về Bê-tên, đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, 4 là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Áp-ram cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
5 Vả, Lót cùng đi với Áp-ram, cũng có chiên, bò, và trại. 6 Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đỗi không ở chung nhau được. 7 Trong khi dân Ca-na-an và dân Phê-rê-sít ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Áp-ram cùng bọn chăn chiên Lót. 8 Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. 9 Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy, hãy lìa khỏi ta; nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu; nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. 10 Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh, là nơi (trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ) thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa; đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ê-díp-tô vậy. 11 Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy, hai người chia rẽ nhau. 12 Áp-ram ở trong xứ Ca-na-an, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. 13 Vả, dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. 

Câu gốc: “Áp-ram nói cùng Lót rằng: Chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa” (câu 8).

Câu hỏi suy ngẫm: Nan đề gì đang xảy ra với ông Áp-ram và ông Lót? Ông Áp-ram đưa ra giải pháp nào? Để chủ động làm người giải hòa, ông Áp-ram phải hy sinh những gì? Chúng ta học theo gương ông Áp-ram như thế nào khi có bất đồng xảy ra?

Sau khi bị vua Pha-ra-ôn đưa ra khỏi Ai Cập, ông Áp-ram đã đưa vợ và tất cả tôi tớ, tài sản, cùng với cháu mình là ông Lót đến vùng Nê-ghép rồi đi lần đến Bê-tên (câu 1-2). Đức Chúa Trời đã ban phước cho ông được trở nên giàu có với nhiều gia sản. Tại đây, ông cũng tiếp tục cầu khẩn danh Chúa (câu 4). Ông Lót, cháu ông Áp-ram cũng được Chúa ban phước có nhiều sản vật, chiên bò. Vì thế, vùng đất mà họ đang cư ngụ không có đủ chỗ cho cả hai bác cháu. Hơn nữa, đã có tranh chấp xảy ra giữa những người chăn bầy của ông Áp-ram và ông Lót (câu 7a). Mà lúc bấy giờ lại có những dân ngoại đang ở trong xứ, cho nên ông Áp-ram nhận thấy việc tranh chấp trong gia đình không làm gương tốt cho họ. Do đó, chính ông đã chủ động giải hòa với một đề nghị hết sức rộng lượng và khiêm nhường. Ông Áp-ram nói: “chúng ta là cốt nhục… đừng tranh chấp nhau” (câu 8 BTTHĐ). Là bà con thân thuộc trong gia đình thì không nên tranh giành quyền lợi. Ông Áp-ram đã nhận thức rõ điều đó nên sẵn sàng nhường quyền lựa chọn cho cháu. Khi vấn đề tranh chấp xảy ra, để giữ được hòa khí thì chắc chắn một bên phải chấp nhận chịu thiệt thòi và hy sinh quyền lợi của mình. Ông Áp-ram đã làm được điều đó. Ông không muốn việc tranh chấp trong gia đình làm cớ vấp phạm và trở nên gương xấu cho những người ngoại bang. Vì thế, ông chủ động nhường cho ông Lót quyền lựa chọn để gia đình được hòa thuận và vui vẻ.

Ông Lót được quyền chọn trước nên đã chọn theo mắt mình thấy là tốt nhất (câu 10). Còn ông Áp-ram nhận phần còn lại, rồi hai bác cháu chia tay nhau, mỗi người sống một nơi. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời luôn thành tín với lời hứa của Ngài. Về sau, Chúa đã ban phước cho ông Áp-ram bội phần hơn. Ông luôn được thịnh vượng và giàu có dù ở bất cứ nơi đâu.

Ông Áp-ram đã bày tỏ tấm lòng rộng lượng, khiêm nhường và yêu hòa bình trong việc giải quyết tranh chấp. Ông chủ động giải hòa với giải pháp nhường nhịn, sẵn sàng chịu thiệt. Đó là điều mỗi chúng ta nên học theo mỗi khi có bất đồng hay tranh chấp xảy ra trong gia đình, trong Hội Thánh là đại gia đình thuộc linh, hay ngoài xã hội. Sự hiệp một bắt đầu từ chính chúng ta. Khi chúng ta sẵn sàng hy sinh quyền lợi để chủ động giải hòa, thì Đức Chúa Trời sẽ bênh vực và ban phước cho chúng ta.

Bạn có sẵn sàng chịu thiệt thòi để giữ hòa khí với người khác không?

Lạy Chúa, xin giúp con học theo gương của ông Áp-ram sẵn sàng hy sinh quyền lợi của mình để chủ động làm người giải hòa, hầu qua đó danh Chúa được tôn cao.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 35.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org