Chớ Yêu Thế Gian – 2/7/2024

4433

 

 

I Giăng 2:15-17  

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy” (câu 15)

Câu hỏi suy ngẫm: Sa-tan cám dỗ con người phạm tội bằng những thủ đoạn nào? Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống?

Từ ngữ “thế gian” có ý nghĩa khác nhau tùy theo bản văn Kinh Thánh. Theo nghĩa đen, từ này chỉ trái đất, hay vũ trụ Chúa tạo dựng (Thi Thiên 90:2) và cũng chỉ về nhân loại (Giăng 3:16). Nhưng trong phân đoạn Kinh Thánh này, thế gian chỉ về hệ thống tâm linh gian ác điều khiển bởi Sa-tan, chống nghịch lại Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:1-2).

Sa-tan cám dỗ khiến con người phạm tội dưới ba hình thức. Trước nhất là sự mê tham hay dục vọng của xác thịt. Ma quỷ đã dùng vợ quan thị vệ Phô-ti-pha cám dỗ chàng Giô-sép phạm tội tà dâm, nhưng vì chàng kính sợ Đức Chúa Trời nên đã vượt qua được cám dỗ tham dục của thân xác (Sáng Thế Ký 39:1-12). Thứ hai, ma quỷ còn cám dỗ chúng ta qua những gì mắt thấy, gây nên lòng thèm muốn xấu. Vua Đa-vít đã phạm tội tà dâm sau khi nhìn thấy bà Bát-sê-ba, vợ của ông U-ri, đang tắm (II Sa-mu-ên 11:2-5). Ma quỷ cũng cám dỗ Chúa Giê-xu bằng cách đem Ngài lên núi rất cao, cho Ngài thấy các nước thế gian cùng sự vinh hiển các nước ấy để cám dỗ Ngài thờ lạy nó. Chúa đã vượt qua cám dỗ bằng Lời Đức Chúa Trời. Sau cùng, ma quỷ gợi lòng kiêu căng về giá trị bản thân của chúng ta, những gì chúng ta có như sự giàu sang, học vấn cao, địa vị lớn trong xã hội khiến chúng ta xem thường người khác và không cần nhờ cậy đến Đấng Tạo Hóa. Như trường hợp hoàng đế Nê-bu-cát-nết-sa kiêu căng về thành phố Ba-by-lôn vĩ đại, đẹp đẽ do chính tay ông xây dựng, và ông đã bị Chúa trừng phạt, bị điên loạn một thời gian (Đa-ni-ên 4:29-34). Ngược lại, Tiên tri Đa-ni-ên dù quyền cao chức trọng vẫn không bỏ thói quen mỗi ngày ba lần công khai cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời, dù phải trả giá cho hành động này (Đa-ni-ên 6:6-10).

Theo nghĩa tiêu cực, “cả thế gian đều phục dưới quyền ma quỷ” (I Giăng 5:19). Vì thế ông Gia-cơ cảnh cáo chúng ta, “làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời” (Gia-cơ 4:4). Chúa Giê-xu khẳng định, “Kẻ cai trị thế gian này sẽ bị truất phế” (Giăng 12:31 BTTHĐ), nên chắc chắn thế gian với sự tham dục của nó và những kẻ theo nó sẽ qua đi. Ngược lại, những ai yêu mến Chúa và vâng theo ý muốn của Ngài thì còn lại đời đời!

“Chớ yêu thế gian” là cách sống giúp chúng ta thắng hơn cám dỗ. Đồng thời, để vượt qua thách thức khi bị cám dỗ trong cuộc sống, chúng ta hãy học gương sống của ông Giô-sép hết lòng kính sợ Chúa; học gương sống của Tiên tri Đa-ni-ên chuyên tâm cầu nguyện, giữ mối tâm giao với Chúa hằng ngày; và học theo gương Chúa Giê-xu suy ngẫm Lời Chúa, dùng Lời Ngài chống trả cám dỗ.

Bạn cần làm gì để có thể sống theo tinh thần “chớ yêu thế gian”?

Lạy Chúa, xin cho con chớ yêu thế gian nhưng hết lòng gắn bó với Chúa và Lời Chúa để con có đủ năng lực vượt qua những thách thức khi bị cám dỗ trong cuộc sống. Nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Dân Số Ký 24

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐăm Khăp Kơ Lăn Ala Ôh – 2/7/2024
Bài tiếp theoĐắk Lắk: Huấn Luyện Nhân Sự Mục Vụ Thể Thao Căn Bản