Chớ Bớt Một Lời Nào – 19/6/2021     

1517

 

Giê-rê-mi 26:1-3

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền” (Phục Truyền 4:2).

Câu hỏi suy ngẫm: Vị trí Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải đứng để rao sứ điệp tại đâu? Lời nhắc nhở từ Đức Giê-hô-va dành cho ông khi rao sứ điệp này là gì? Vì sao? Bạn có thái độ ra sao khi thực hiện công tác truyền rao sứ điệp của Đức Chúa Trời đến với người khác?

Thời điểm Tiên tri Giê-rê-mi nhận lãnh sứ điệp từ Đức Giê-hô-va vào “Lúc Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa, bắt đầu trị vì…” (câu 1). Sứ điệp trong chương 26 được Đức Giê-hô-va truyền cho Tiên tri Giê-rê-mi phải nói lại “…cho các thành của Giu-đa đã đến đặng thờ lạy trong Nhà Đức Giê-hô-va…” (câu 2), và vị trí cụ thể để thực hiện công tác này là trong hành lang Nhà Đức Giê-hô-va. Điều quan trọng Đức Giê-hô-va nhắc nhở Tiên tri Giê-rê-mi khi thực hiện trọng trách này là phải trung tín truyền lại mọi lời đã nhận từ Đức Giê-hô-va, không được bớt bất cứ lời nào Ngài đã phán dặn (câu 3).

Có lẽ hơn ai hết, khi Tiên tri Giê-rê-mi trực tiếp nhận sứ điệp từ Đức Giê-hô-va thì ông ý thức được rằng những điều ông sắp nói với dân Chúa là những điều họ không muốn nghe, thậm chí những điều ấy sẽ gây bất lợi cho chính ông. Chắc chắn sẽ có những luồng suy nghĩ cho rằng ông đang phản quốc vì đã không khích lệ dân tộc của ông chống lại ngoại xâm mà lại khuyên họ phải chịu đầu hàng và chấp nhận ra đi làm phu tù sang phương Bắc, hay chính ông đang đứng riêng để chống lại chính dân tộc của mình vì đã không nói, không làm như chính họ. Những lý do này dễ lắm là những cám dỗ khiến cho đầy tớ của Đức Giê-hô-va không dám trung tín rao ra đầy đủ sứ điệp từ Ngài, nhưng có thể sẽ tự ý bớt đi hoặc né tránh không nói những điều gây bất lợi cho bản thân. Tuy nhiên cuộc đời và tiến trình thực hiện trọng trách của Tiên tri Giê-rê-mi cho thấy ông thực sự là đầy tớ trung kiên của Đức Giê-hô-va khi ông vẫn vững vàng rao ra một cách đầy đủ mọi Lời nhận lãnh từ Ngài.

Ngày nay, nếu vì cầu an mà chúng ta truyền rao sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời theo cách để vui lòng thính giả thì chắc chắn không làm đẹp lòng Đức Giê-hô-va. Mặt khác, điều đó còn gây nguy hại vì những người nghe chúng ta rao truyền không hiểu biết rõ ràng ý chỉ của Chúa để ăn năn nên sẽ dẫn đến hậu quả là họ phải chịu hình phạt từ Chúa. Cho nên, điều quan trọng là chúng ta hãy rao truyền trung thực Lời Chúa bất luận gặp thời hay không gặp thời.

Bạn đã từng chịu áp lực nào khi trung tín rao ra mọi Lời từ Đức Chúa Trời? Và bạn đã chiến thắng như thế nào?

Kính lạy Đức Chúa Trời Quyền Uy Tối Cao! Con thực sự run sợ trước mọi Lời uy nghiêm của Ngài, xin giúp con nhận thức và có năng lực chiến thắng mọi nỗi lo sợ để trung tín rao ra Lời của Ngài, vì biết rằng Lời ấy ban đầu dù có gây ra thương tích nhưng về sau chắc chắn sẽ đem đến sự chữa lành và phục hồi tuyệt diệu cho người vâng theo.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Phục Truyền 1:26-46

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/channel/UCaSY8ebjVfMKhPups5jZ9yw

Bài trướcĐăm Bi Hrŏ Sa Boh Blŭ Ôh – 19/6/2021
Bài tiếp theoKnuih Jăk Siam Kluôm Ênŭm – 20/6/2021