Chịu Lấy Mọi Sự Kiêng Kỵ – 20/12/2019

1685

 

I Cô-rinh-tô 9:25-27

“Hết thảy những người đua tranh, tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ, họ chịu vậy để được mão triều thiên hay hư nát. Nhưng chúng ta chịu vậy để được mão triều thiên không hay hư nát” (câu 25).

Câu hỏi suy ngẫm: Ai là người cần phải “chịu lấy mọi sự kiêng kỵ”? Những sự kiêng kỵ là những điều gì? Mục đích phải “chịu lấy mọi sự kiêng kỵ” là gì? Bạn đang thực hiện những kỷ luật nào trong khi tham gia cuộc đua thuộc linh?

Sứ đồ Phao-lô nêu lên hình ảnh rất quen thuộc với độc giả, là những vận động viên đang chạy đua nơi vận động trường thể thao. Họ đều phải “tự mình chịu lấy mọi sự kiêng kỵ” với mong muốn mình sẽ là người chiến thắng, nhận được giải thưởng của Ban tổ chức là mão miện bằng cây nguyệt quế mà chỉ ngày hôm sau là tàn héo. Những sự kiêng kỵ của họ không phải là điều dị đoan mê tín, nhưng có nghĩa là các vận động viên phải chịu kỷ luật khắt khe, tiết chế trong mọi sự như thời gian tập luyện, ăn uống, tuân thủ các luật lệ từ Ban tổ chức đề ra… để đạt được chiến thắng là vinh dự nhận được vòng nguyệt quế mau chóng héo tàn.

Chỉ là một cuộc thi chạy với phần thưởng “sáng tươi chiều héo” mà các vận động viên còn ra sức tập luyện, khép mình vào kỷ luật như thế, thì huống chi mỗi Cơ Đốc nhân đang tham gia một cuộc đua thuộc linh hết sức quan trọng với phần thưởng không hư tàn. Vậy nên mỗi Cơ Đốc nhân khi tham gia cuộc đua thuộc linh từ đất lên trời với phần thưởng là “mão triều thiên không hay hư nát”, thì càng cần phải chịu lấy mọi sự kiêng kỵ hơn nữa. Sứ đồ Phao-lô đã nêu gương về việc rèn tập kỷ luật, ông cho biết ông đãi thân thể mình cách nghiêm khắc, bắt nó phục chính ông (câu 27), vì thế “Trong mọi sự và mọi nơi, tôi đã tập cả, dầu no hay đói, dầu dư hay thiếu cũng được” (Phi-líp 4:12b). Và ông cho biết năng lực để ông thực hiện được sự rèn tập này chính là sự thêm sức từ Đức Chúa Giê-xu Christ.

Ngày nay, không ít người trong chúng ta vẫn thấy việc tham gia cuộc đua thuộc linh là quá dễ dàng, bởi thế nên dù mọi người đang ra sức chạy, nhưng chúng ta vẫn còn luẩn quẩn nơi vạch xuất phát mà không hay biết. Nhiều người đã tin nhận Chúa Giê-xu nhiều năm tháng nhưng chẳng thấy cần phải thay đổi thói quen xấu nào trong đời sống: vẫn chậm trễ khi đi thờ phượng Chúa, vẫn dâng hiến chiếu lệ, vẫn lúng túng khi lật tìm những sách trong Kinh Thánh vì không quen thuộc với Lời Chúa, vẫn nghèo nàn trong mối tương giao với Chúa, vẫn không quan tâm phục vụ Chúa trong Hội Thánh v.v… Xin quay lại với đường đua, kỷ luật bản thân để nhận lãnh mão triều thiên trong ngày cuối cùng.

Bạn có đang rèn tập để trở nên người sống có kỷ luật thuộc linh không?

Kính lạy Đức Chúa Giê-xu kính yêu! Đấng ban cho con năng lực để bước vào mọi sự rèn tập để có được kỷ luật tham gia cuộc đua thuộc linh cách hữu hiệu. Xin giúp con luôn tiết chế trong mọi sự, khép mình vào kỷ luật trong mọi sự để đạt được phần thưởng cao quý Ngài ban.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 8.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcUBCĐGD: Giới Thiệu Sách Thiếu Nhi Dịp Giáng Sinh 2019
Bài tiếp theoĐắk Nông: Điểm Nhóm Tân Lợi Có Nơi Sinh Hoạt Mới