Bruă Aê Diê Ngă – 14/10/2021

513

 

Klei Aê Diê Blŭ: Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 11:1-8

Êlan kliăng: “Leh anăn klei ñu ngă leh kơ phung kahan Êjip, kơ aseh leh anăn kơ êdeh aseh digơ̆, klei ñu brei Êa Ksĭ Hrah lip digơ̆ êjai digơ̆ tiŏ diih, leh anăn klei Yêhôwa bi rai hĕ digơ̆ truh ti hruê anei; ” (Klei Mtô Mñă Klei Bhiăn 11:4).

Klei êmuh ksiêm mĭn: Si knhuah dôk hdĭp hŏng Aê Diê, Y‑Môis iêu mthưr brei phung ƀuôn sang Israel mâo? Ya mta bruă prŏng Aê Diê tuôm ngă leh kơ phung ƀuôn sang Aê Diê, ñu lŏ mñă? Jih klei anăn ya jing yuôm hŏng phung ƀuôn sang Israel? Tơdah lŏ dlăng wĭt kơ jih klei Aê Diê ngă leh kơ klei hdĭp drei, si drei ƀuh kơ knhuah drei dôk hdĭp hŏng Ñu?

Kdrêč 10 bi ruê̆ hŏng rup phung ƀuôn sang Israel hlăk mrâo trŭn nao kơ čar Êjip, phung aê đưm diñu knŏng 70 čô mnuih, bi ară anei kyua klei Aê Diê hơêč hmưi, Aê Diê bi lar diñu jing lu msĕ si mtŭ hlăm adiê, tơl jing klei bi krưp kơ phung Êjip. Leh anăn hlăm kdrêč 11, Y‑Môis lŏ mñă wĭt kơ phung ƀuôn sang Israel bruă prŏng Aê Diê ngă leh kơ phung ƀuôn sang Ñu, hlăk bi mtlaih diñu kbiă mơ̆ng klei hdĭp jing hlŭn mnă ti čar Êjip, wăt klei Aê Diê đru phung ƀuôn sang Ñu mgaih mkra klei ngă bi kdơ̆ng hlăm phung ƀuôn sang êjai dôk hlăm kdrăn tač (Klei Yap 16:1‑22).

Hlăm trăn Klei Aê Diê Blŭ hruê anei, mâo êma bliư̆ Y‑Môis mñă pruê̆ blŭ “bruă Aê Diê ngă” amâodah klei blŭ mkăn čiăng lač msĕ snăn, kñăm čiăng đru phung ƀuôn sang Aê Diê thâo ƀuh, mâo sa Pô Myang dôk kiă kriê răng mgang diñu nanao, mbĭt hŏng klei anăn, čiăng iêu mthưr phung ƀuôn sang Aê Diê thâo djă pioh klei Ñu mtă, klei Ñu mtrŭn, čiăng mâo klei hdĭp thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê hlăm anôk čar Aê Diê Ƀuăn, phung ƀuôn sang Aê Diê dơ̆ng bha mă (êlan 1). Dưi lač snei, klei myang leh anăn klei khăp Aê Diê pioh kơ phung ƀuôn sang Ñu amâo tuôm mlih ôh, hlăk dơ̆ng mơ̆ng diñu mrâo mâo knŏng kjuh pluh čô mnuih tơl truh kơ diñu jing sa phung găp djuê Israel lu lĭn, leh anăn klei anăn ăt kăn bi mlih mơh hlăm jih hruê ti anăp, hlăk diñu dưi mŭt dôk leh hlăm čar bŏ hŏng êa ksâo leh anăn êa hnuê. Ƀiădah, tơdah ktuê dlăng hƀuê ênuk găp djuê Israel, drei ƀuh klei khăp leh anăn klei huĭ mpŭ phung ƀuôn sang Ñu hŏng Ñu, bi mlih nanao amâo mâo mdei ôh hlue tui si klei truh mơ̆ng êngao. Kyua klei anăn yơh Y‑Môis iêu mthưr phung ƀuôn sang Aê Diê brei mâo klei dôk hdĭp thâo khăp leh anăn huĭ mpŭ kơ Aê Diê, čiăng kơ ya mta klei truh mơ̆ng êngao amâo dưi êyuh mgei ôh ai tiê phung ƀuôn sang Aê Diê huĭ mpŭ kơ Ñu.

Thâo kral bruă Aê Diê ngă kơ sa phung găp djuê, sa Phung Sang Aê Diê, sa boh gŏ sang amâodah kơ grăp čô mdê mdê, đru drei ƀuh klei myang leh anăn klei khăp Aê Diê amâo tuôm mlih ôh. Ktang thâo săng kơ bruă Aê Diê ngă kơ klei hdĭp drei pô, ktang hĭn mơh mñă bi hdơr kơ drei brei mđing uêñ kơ knhuah hdĭp thâo huĭ mpŭ kơ Aê Diê, ngă tui si klei Ñu mtô, wăt tơdah jŭm dar drei bŏ hŏng lu lĭn klei mplư. Lu mnuih hlăm phung drei khăp snăk kơ klei myang Aê Diê ngă kơ klei hdĭp drei, ƀiădah amâo ƀuh ôh bruă klam brei dôk hdĭp djŏ tui si Klei Ñu Blŭ. Brei drei hdơr, boh yuôm kơ klei dôk hdĭp tui si klei Khua Yang Blŭ, kñăm čiăng đru drei bi knal hĭn klei jăk jĭn mơ̆ng Aê Diê, kyuadah Aê Diê pô thâo ya klei jing jăk hĭn kơ phung anak Ñu.

Si ngă drei thâo ƀuh mơ̆ bruă Aê Diê ngă, leh anăn dôk hdĭp djŏ tui si Klei Ñu Blŭ mơ̆?

Wah lač: Ơ Khua Yang, bi mni kơ Ih kyua klei yuôm bhăn Ih ngă kơ klei hdĭp kâo. Akâo Ih đru kâo khăp kơ Klei Ih Blŭ leh anăn dôk hdĭp thâo huĭ mpŭ kơ Ih hĭn êjai.

Klei hriăm mblang mơ̆ng klei hriăm Klei Aê Diê Blŭ grăp hruê mơ̆ng Knơ̆ng bruă mtô mjuăt klei đaŏ Sang Aê Diê kluôm

Tơdah mâo klei blŭ mguôp, akâo kơ diih mơĭt hră hlăm gmail: radioelansitnik@gmail.com

Dlăng Klei Aê Diê Blŭ hlăm tlâo thŭn: II Y‑Samuel 5:17-6:23

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcĐà Nẵng: Chương Trình Hiệp Nguyện Trực Tiếp Sau 5 Tháng Giãn Cách
Bài tiếp theoCông Việc Chúa Làm – 14/10/2021