Bông Trái Thánh Linh

800

Bông trái Thánh Linh được nở đều
Đầu nguồn là mỹ đức THƯƠNG YÊU
VUI MỪNG tỏa rạng trong ơn Chúa
Vạn sự BÌNH AN phước hạnh nhiều.

NHỊN NHỤC, NHÂN TỪ nhớ ơn Cha
HIỀN LÀNH, TRUNG TÍN chẳng cách xa
MỀM MẠI một lòng theo ý Chúa
TIẾT ĐỘ giữ mình ngát hương hoa.

Bông trái Thánh Linh nở trong mình
Thời gian tô điểm ngắm càng xinh
Con đường tin kính nhiều ơn phước
Sáng ngời Danh Chúa đặng hiển vinh.

                                                         Trình Hữu Lân (BTMV 29 – Tháng 05/2012)