Bốn Lời Cầu Nguyện Đầy Năng Quyền Mà Mỗi Người Chồng Cần Cầu Nguyện Cho Vợ Mình

2774

Bạn sẽ không bao giờ yêu vợ nhiều hơn cho đến khi bạn cầu nguyện cho vợ bạn. Hãy hạ mình xuống trước Đức Chúa Trời toàn năng và nài xin Ngài làm điều mà chỉ có Ngài mới có thể làm trong đời sống nàng- đó là mức độ thân mật vượt trên những gì mà thế gian đem lại. Cầu nguyện cho vợ khiến cho bạn nhận thức rằng nàng thật là quý báu đối với bạn vì nàng là người phụ nữ Chúa ban cho bạn. Bạn đang dốc đổ lòng mình ra vì hạnh phúc, bình an của nàng cả về thể xác, cảm xúc và tâm linh.

Hãy kêu cầu với Chúa cho nàng mỗi ngày với bốn lời cầu nguyện sau đây:

1. Xin cho nàng luôn có được niềm vui 

Lạy Cha, cám ơn Ngài về người vợ là món quà mà Ngài ban cho con. Chúa là Đấng ban cho con mọi phước hạnh tốt đẹp, toàn hảo và con ngạc nhiên vì Ngài bày tỏ tình yêu Ngài khi ban cho con người vợ. Xin giúp con vui mừng về món quà kỳ diệu đó. (Gia-cơ 1:17)

Mỗi ngày, hoàn cảnh và sự bối rối chung quanh có thể cướp đi niềm vui trong lòng nàng. Xin Chúa gìn giữ nàng, đừng để những thách thức ấy kéo nàng xa Ngài là nguồn của đức tin. Xin Cha ban cho nàng niềm vui của Chúa Giê-xu khi Ngài hoàn tất ý muốn Cha trên đất. Xin cho nàng coi mọi thách thức, tranh chiến trong đời sống là dịp để tìm được hy vọng nơi Ngài (Hê-bơ-rơ 12:2-3; Gia-cơ 1:2-3).

Khi nàng cảm thấy mệt mỏi, xin Chúa ban sức mới cho nàng. Xin đem những người bạn yêu mến Chúa đến bên nàng và chia sẻ những gánh nặng với nàng. Xin giúp nàng cảm thấy được tươi mới bằng những lời khích lệ của họ (Ê-sai 40:313; Ga-la-ti 6:2; Phi-lê-môn 1:7).

Xin cho nàng kinh nghiệm sự vui mừng của Đức Giê-hô-va là nguồn sức mạnh cho nàng. Xin bảo vệ nàng khỏi sự mệt nhọc vâng theo tiếng gọi của Ngài mỗi ngày (Nê-hê-mi 8:10; Ga-la-ti 6:9).

 

2. Xin cho nàng nhận biết mình luôn cần đến Chúa là Đấng đáp ứng mọi nhu cầu của nàng

Lạy Cha, Ngài chu cấp mọi nhu cầu của chúng con theo sự giàu có trong Đấng Christ. Con ngạc nhiên vì Ngài chăm sóc chu đáo, đáp ứng mọi nhu cầu hằng ngày của chúng con và quan tâm đến từng chi tiết của đời sống chúng con. Ngay cả tóc trên đầu chúng con Ngài đã đếm hết rồi vì Ngài chăm sóc con cái Ngài (Phi-líp 4:19; Ma-thi-ơ 7:11; 10:30).

Con thú nhận rằng đôi khi con tự nghĩ chỉ có con mới là người chăm sóc nàng. Xin tha tội cho con vì đã giành lấy cho con những gì thực ra thuộc về Ngài. Sự cứu giúp nàng đến từ Chúa. Nếu nàng lệ thuộc vào con, chắc con sẽ làm cho nàng thất vọng. Bởi vì Ngài thì không bao giờ thất bại và chính Ngài khiến nàng trở thành một khu vườn năng tưới. Ngài luôn luôn thành tín, chu đáo. Xin giúp nàng nhận biết rằng Ngài là tất cả nhu cầu của nàng (Thi Thiên 121:2; Ca Thương 3:22; Ê-sai 58:11; Giăng 14:8-9).

Nếu nàng bị cám dỗ tìm kiếm sự an ủi từ điều gì khác, thì xin cho nàng nhận biết rằng chỉ có quyền năng của Đức Thánh Linh mới ban cho nàng niềm hy vọng và bình an tràn ngập mà thôi (Rô-ma 15:13; Phi-líp 3:8).

 

3. Xin bảo vệ nàng khỏi sự tấn công của quyền lực tối tăm

Lạy Đức Chúa Trời, Ngài là cái khiên bảo vệ chúng con. Ngài bảo vệ chúng con khỏi kẻ thù tìm cách hủy diệt chúng con và Ngài sẽ không để chúng con bị hổ thẹn. Cánh tay Ngài là sức mạnh và Lời Ngài đầy quyền năng (Thi Thiên 3:3; 12:7; 25:20; Xuất 15:9; Lu-ca 1:51; Hê-bơ-rơ 1:3).

Khi kẻ thù tấn công nàng, xin cho nàng tin cậy nơi sự bảo vệ của Ngài để nàng được đứng vững. Xin ban Lời Ngài đến trong tâm trí nàng để nàng có thể chống lại sự tấn công của kẻ thù và chiến thắng. Xin giúp nàng nhớ rằng Ngài ban cho chúng con sự đắc thắng qua Đấng Christ (Ê-phê-sô 6:10; I Ti-mô-thê 6:12; I Cô-rinh-tô 15:57).

Ngài đã đắc thắng và giải trừ quyền lực tối tăm và bắt mọi sự phải hoàn toàn đầu phục Ngài. Nhờ thập tự giá, nàng trở thành một tạo vật mới, và không có điều gì có thể phân rẽ nàng khỏi tình yêu kỳ diệu và vĩnh cửu của Ngài. (Cô-lô-se 2:15; I Phi-e-rơ 3: 22; II Cô-rinh-tô 5:17; Rô-ma 8:38-39).

Kẻ thù đã bị đánh bại. Chúa đã giày đạp đầu của nó rồi. (Sáng Thế Ký 3:15)

 

4. Xây dựng tình yêu của Chúa trong nàng

Lạy Cha, Ngài yêu chúng con trước – đến nỗi Ngài sai Con Ngài chết thay cho chúng con. Thật khó tin khi nghĩ rằng đang khi chúng con là những tội nhân thì Đấng Christ vì chúng con chịu chết. Không có gì có thể so sánh với sự giàu có của ân điển Ngài (I Giăng 4:19; Giăng 3:16; Rô-ma 5:8; Ê-phê-sô 2:7).

Xin giúp đỡ để trước hết tình yêu Chúa trong nàng được tăng trưởng. Xin cho nàng ngày càng cảm nhận sự kỳ diệu của quyền năng, vẻ đẹp và ân điển lạ lùng của Ngài. Xin cho nàng nhận biết mỗi ngày nhiều hơn về bề sâu, bề rộng của tình yêu Ngài và đáp ứng lại bằng tình yêu của chính nàng ngày càng nhiều hơn (Thi Thiên 27:4; Ê-phê-sô 3:18).

Xin giúp đỡ nàng để nàng có thể yêu con mặc dù con thất bại khi con học tập yêu vợ như Đấng Christ yêu Hội Thánh. Xin giúp chúng con nhìn lẫn nhau như Chúa nhìn chúng con và có thể vui lòng thỏa đáp cho nhau những ước muốn trong hôn nhân của chúng con (Ê-phê-sô 5:25; I Cô-rinh-tô 7:2-4)

Xin Chúa giúp nàng có được tình yêu trưởng thành để bày tỏ tình yêu tha nhân trong mọi cách. Xin chỉ cho nàng biết làm thế nào để trở thành đại sứ của Đấng Christ giữ thế gian và trở nên người phụ nữ đầy yêu thương để làm vinh hiển danh Chúa. Và cũng vì tình yêu đó, nàng có thể chia sẻ Phúc Âm với mọi người (II Cô-rinh-tô 5:20; Ma-thi-ơ 5:16; I Tê-sa-lô-ni-ca 2:8)

 

John UpChurch
Trịnh Phan dịch
(nguồn: Biblestudytools.com)

Bài trướcChúa Giê-xu Thật Đã Sống Lại – 24/8/2021  
Bài tiếp theoHdră Jăk Mơ̆ng Aê Diê – 25/8/2021