Bồi Linh Khu Vực Bù Đăng – Tỉnh Bình Phước

616

HTTLVN.ORG – Ngày 01/12/2015 tại nhà thờ Tin Lành Chi Hội Bù Đăng đã diễn ra Hội đồng bồi linh quý 4/2015 cho các Hội Thánh tại khu vực Bù Đăng, diễn giả là Mục sư Phan Vĩnh Cự, Hội Trưởng HTTLVN (MN). Đến dự với Hội Thánh có quý Mục sư, Mục sư Nhiệm chức, Truyền đạo cùng với hơn 700 con cái Chúa trong khu vực Bù Đăng. 

 

Chương trình bồi linh được bắt dầu lúc 9 giờ, MSNC Điểu Binh hướng dẫn chương trình. Mục sư Điểu M’dung – Trưởng Ban Đại diện – cầu nguyện khai lễ và có lời chào mừng. Ban hát các Hội Thánh: Đường Mười, Dak Nhau, Bù Ndia góp phần tôn vinh Chúa.

 

Dựa trên Lời Chúa trong Kinh Thánh Lu-ca 2:8-20, Mục sư Hội Trưởng giảng Lời Chúa với chủ đề “Tin Lành Cho Muôn Dân”, MSNC Điểu Hiêng cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Chương trình lễ 2, MSNC Điểu Mơn hướng dẫn chương trình; sau khi Mục sư Điểu Thành cầu nguyện khai lễ, ban hát các Hội Thánh: Bu Nhau, Bu Chor tôn vinh Chúa. Dựa trong Kinh Thánh Giăng 1:1-18, Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa với chủ đề “Thiên Chúa Làm Người”, MSNC Điểu Mơ-Luê cầu nguyện đáp ứng Lời Chúa.

 

Cảm tạ Chúa vì một ngày bồi linh rất phước hạnh, tôi con Chúa ra về trong tinh thần vui vẻ và sẽ tiếp tục rao truyền Tin Lành trong địp Giáng sinh 2015. Mỗi người hãy rao truyền Tin Lành cho muôn dân đó cũng là lời kêu gọi của Mục sư Hội trưởng. Chương trình bồi linh kết thúc vào lúc 11 giờ 50 cùng ngày sau lời cầu nguyện chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

 

TTV. MSNC Điểu Mơ-Luê

Một số hình ảnh ghi nhận:

 

Quang cảnh bồi linh

 

MS Điểu M’dung chào mừng.

 

Mục sư Hội trưởng giảng Lời Chúa

 

Ban hát HT Đường Mười, Dak Nhau.

 

Ban hát HT Nghĩa Bình.

 

Ban hát HT Bu Nhâu , Bu Chor

Bài trướcNgày 2/12/2015: Biết Tin Dữ Để Nhận Tin Lành
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Bồi Linh Khu Vực II – IV Tỉnh Đắk Lắk