Bồi Dưỡng Linh Vụ Chấp Sự Tỉnh Kiên Giang 2019

1588

HTTLVN.ORG – Trong hai ngày ngày 16-17/8/2019, Ban Đại diện Tin Lành tỉnh Kiên Giang kết hợp với Uỷ ban Cơ Đốc Giáo Dục Tổng Liên Hội tổ chức khoá bồi dưỡng linh vụ cho các Chấp sự thuộc các Hội Thánh tỉnh Kiên Giang tại nhà thờ Tin Lành Rạch Giá. Mục sư Trần Thanh Dũng, Uỷ viên Tổng Liên Hội trang bị Giáo nghi của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam cho các Mục sư và Chấp sự trong tỉnh.

Quý ông bà Mục sư trong tỉnh ngợi khen Chúa

Hiện diện trong hai ngày học tập có Ban Đại diện, quý Mục sư và hơn 80 Chấp sự của 17 Hội Thánh (cả Chi Hội lẫn Điểm Nhóm) trong cả tỉnh Kiên Giang như: Rạch Giá, Tân Hiệp, Giồng Riềng, Mong Thọ, An Hòa, Hòn Đất, Kiên Lương, Phú Quốc, Minh Lương, Cù Là, An Biên, Đá Nổi, Thạnh Lộc, Giục Tượng, Thạnh Đông, Tàu Hơi B và Đông Hòa.

Chương trình ngày 16 được bắt đầu với phần Bồi linh của Mục sư Diễn giả. Chương trình do MSNC Nguyễn Tấn Thọ quản nhiệm Hội Thánh Mong thọ hướng dẫn. Sau đó quý Mục sư và Chấp sự được trang bị phần giáo nghi. Buồi chiều bắt đầu lúc 13 giờ 30 phút, do Mục sư Lê Hồng Anh, Quản nhiệm Hội Thánh Phú quốc hướng dẫn.

Diễn giả, Mục sư Trần Thanh Dũng, Uỷ viên Tổng Liên Hội

Chương trình ngày 17/8/2019, Mục sư Diễn giả tiếp tục trang bị thêm Hiến chương, nội quy, giáo luật, kỷ luật cho quý Mục sư và Chấp sự hiểu rõ để thực hiện trong Hội Thánh mình. Mục sư Nhiệm chức Trần Văn Võ, Quản nhiệm Hội Thánh Kiên Lương hướng dẫn. Khóa học bước vào chương trình bế mạc do Mục sư Nhiệm chức Lê Văn Hiếu, Quản nhiệm Hội Thánh Giục Tượng hướng dẫn.

Mục sư Nguyễn Bình Tín, giảng bồi linh và khích lệ quý Mục sư và Chấp sự qua lời Chúa trong I Ti-mô-thê 6:20-21 với chủ đề: GIỮ CHỨC VỤ.

Chương trình bồi dưỡng linh vụ được kết thúc sau lời chúc phước của Mục sư Nguyễn Văn Ơn, Quản nhiệm Hội Thánh Rạch giá. Quý tôi con Chúa trở về nhiệm sở trong niềm vui và phước hạnh.

Chụp hình lưu niệm của Mục sư và Chấp sự trong tỉnh

TTV. MS Nguyễn Bình Tín