Bình Thuận: Hiệp Nguyện Giáo Phẩm Tháng 02/2020

1130
HTTLVN.ORG – Sáng ngày 12/02/2020, tại nhà thờ Tin Lành Võ Xu đã diễn ra kỳ hiệp nguyện hàng tháng của Ban Đại diện và Giáo phẩm tỉnh Bình Thuận.
Tham gia chương trình có Mục sư Võ Thành Phê, Ủy viên Tổng Liên Hội – Mục vụ tỉnh Bình Thuận, các Mục sư trong Ban Đại diện cùng quí Mục sư, Mục sư Nhiệm chức trong tỉnh với khoảng 40 người.

Mục sư Lê Văn Tám, Quản nhiệm Chi Hội Võ Xu dùng Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 10:1-12 để chia sẻ với đề tài “Giữ Mình”, nhắc nhở các tôi tớ Chúa cẩn trọng giữ mình trong chức vụ mà Chúa đã giao phó 
Mục sư Võ Thành Phê thông báo, giải thích Biên bản số 01/2020 của Ban Trị sự TLH và nhắc nhở quí Giáo phẩm nhiều vấn đề liên quan đến chức vụ và mục vụ, nhất là vấn đề bầu cử Ban Chấp sự phải đúng theo Hiến chương, Nội qui, Qui chế của HTTLVN
Mục sư Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Ban Đại diện thông báo lịch sinh hoạt Ban hiệp nguyện năm 2020 và một số hoạt động của Ban Đại diện
Ban Hiệp nguyện dành thời gian cầu nguyện cho công việc Chúa chung và những nhu cầu của các Hội Thánh, trong đó gồm có:
– Các chương trình truyền giảng của Ban Truyền giáo tỉnh năm 2020;
– Các Hội Thánh đang chờ Quản nhiệm: Hội Thánh Sa-ra. Hội Thánh sắp khuyết Quản nhiệm: Hội Thánh Võ Xu, Phúc Âm 2;
– Hội Thánh đang xây dựng nhà thờ: Hội Thánh Tân Minh. Hội Thánh đang chuẩn bị hồ sơ xây dựng: Mê-Pu 1, Phú Long;
– Nhà thờ đang bị chiếm dụng: Ma Lâm và Thuận Hòa, xin Chúa cho chính quyền sớm giải quyết;
– Việc thẩm vấn và tấn phong cho 3 Mục sư Nhiệm chức: Đặng Trí Dũng, Dương Minh Thành và Phạm Hữu Tùy;
– Xin Chúa an ủi Mục sư Nhiệm chức Vũ Đình Tâm cùng tang quyến vì sự qua đời của thân mẫu;
– Xin Chúa chữa lành cho mẹ vợ của Mục sư Huỳnh Văn Tùng đang bị tai nạn chờ mổ.
Các tổ cầu nguyện
Chương trình hiệp nguyện giáo phẩm kết thúc lúc 11:30. Buổi chiều cùng ngày, quý tôi tớ Chúa trong tỉnh đến tham dự tang lễ và an ủi tang quyến Mục sư Nhiệm chức Vũ Đình Tâm tại Mê-Pu 1.
TTV: MS Đinh Thuận