Bình Phước: Hội Đồng Bồi Linh Khu Vực Bù Đăng Quý II/2020

948

HTTLVN.ORG – Để khích lệ và nâng đỡ đức tin con cái Chúa sau những ngày không được nhóm lại vừa qua bởi sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, ngày 02/06/2020, Ban Đại diện (BĐD) Tin Lành tỉnh Bình Phước long trọng tổ chức Hội đồng Bồi linh quý II cho khu vực Bù Đăng.

Mục sư Thái Phước Trường – Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đến tham dự và là diễn giả của hội đồng. Tham dự chương trình còn có Mục sư Điểu Huynh – Ủy viên Mục vụ Tổng Liên Hội; Mục sư Điểu Hiêng – Trưởng BĐD cùng hơn 800 tôi con Chúa đến từ 48 Hội Thánh khu vực huyện Bù Đăng.

Mục sư Điểu Huynh cầu nguyện dâng chương trình lên cho Chúa

Tôn vinh Chúa trong chương trình có Ban hát khu vực xã Đức Liễu và Thống Nhất  

Với chủ đề “Hành Trình Đức Tin” trên nền tảng Hê-bơ-rơ 12:1-3, Mục sư Hội trưởng khích lệ con cái Chúa cần trang bị thật tốt cho hành trình đức tin của mình vì khi tin Chúa tức là chúng ta đã tham gia vào cuộc đua thuộc linh nên chúng ta phải tập trung, kiên nhẫn, cậy nhờ sức toàn năng của Chúa để mỗi người đều có thể hoàn thành tốt hành trình của mình.

Mục sư Hội trưởng giảng bồi linh

Sứ điệp bồi linh đã đáp ứng nhu cầu thuộc linh cho tôi con Chúa trong khu vực, khích lệ tinh thần tỉnh thức cầu nguyện và tiếp tục chia sẻ đức tin để người khác biết Chúa và có cơ hội tin nhận Ngài.

Hội đồng Bồi linh quý II khu vực huyện Bù Đăng kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày sau lời tri ân của Mục sư Điểu Hiêng và lời chúc phước của Mục sư Hội trưởng.

TTV. MSNC Điểu Mơ Luê