Bến Tre: Đo Mắt – Phát Kính Lão – Chia Sẻ Phúc Âm

944

HTTLVN.ORG – Trong sách Tin Lành Mác đoạn 2: 1-9 ghi lại việc “Chúa Giê-xu đang giảng dạy trong nhà, tại thành Ca-bê-na-um, lúc đó có bốn người khiêng một người đau bại đến cùng Ngài, vì đông người, không lại gần được, nên dở mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi…rồi dòng giường người bại xuống, Đức Chúa Giê-xu thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng; hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha…hãy đứng dậy vác giường mà đi…” Cũng trong tinh thần của bốn người bạn đó, Chúa có cảm động Mục sư Nguyễn Văn Hưng, cùng 11 tình nguyện viên thu xếp mọi công việc của Hội Thánh Phú Lâm và gia đình, đến tỉnh Bến Tre phối hợp với ba Hội Thánh Tân Thạch lúc 7 giờ 30, Hội Thánh Quới Sơn lúc 11 giờ và Hội Thánh Giao Hòa lúc 15 giờ, ngày 25/11/2022 để cùng tổ chức chương trình: Đo mắt  – Phát kính lão và Chia sẻ Phúc Âm cho người dân nơi đây.

Chương trình này có ba nét đặc trưng: Trước hết đây là công tác xã hội phục vụ cộng đồng rất có ích, nên có nhiều thân hữu đi ngang nhà thờ nhìn thấy “Đo mắt-phát kính lão” thì đã chủ động vào nhà thờ hỏi xin tham dự. Thứ hai, nhân cơ hội thân hữu chờ đợi nhận kính thì được nghe ca sĩ Lâm Nhật Huy và Tố Quyên tôn vinh Chúa, từng ca từ mang sứ điệp yêu thương, tha thứ và ơn cứu chuộc của Chúa cho mọi người tin Ngài. Thứ ba Mục sư Nguyễn Văn Hưng chia sẻ Phúc Âm rất ngắn gọn với bà con về Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương con người, đã thể hiện bằng hành động cụ thể là ban cho người thừa hưởng mọi điều Chúa dựng nên, quan trọng hơn hết là tin Chúa Giê-xu để nhận sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Qua lời kêu gọi của Mục sư có rất nhiều người bước lên cầu nguyện tiếp nhận Chúa.

Như vậy chúng ta đã có con số cụ thể:

  • Thời gian đo mắt và chia sẻ Phúc Âm: 1 giờ 40 phút
  • Số người tham dự ở ba Chi hội: 588 người
  • Số thân hữu: 440 người
  • Số thân hữu tiếp nhận Chúa: 91 người

Đo mắt cho thân hữu

Các ca sĩ Cơ Đốc tôn vinh Chúa trong chương trình

Mục sư Nguyễn Văn Hưng, chia sẻ Phúc Âm

Chi Hội Tân Thạch 27 người tiếp nhận Chúa trong số 200 người tham dự 

Chi Hội Quới Sơn có 26 người tiếp nhận Chúa trong số 220 người tham dự

Chi Hội Giao Hòa có 36 người tiếp nhận Chúa trong số 168 người tham dự

Chương trình được khép lại lúc 16 giờ 40 cùng ngày trong niềm vui thỏa Chúa ban, cầu Chúa Thánh Linh gìn giữ những tân tín hữu, và các Hội Thánh tích cực trong công tác thăm viếng để chăm sóc các anh em được lớn lên trong đức tin. Chân Thành biết ơn Mục sư Nguyễn Văn Hưng và các anh chị tình nguyện viên đã sẵn lòng kết hợp với các Hội Thánh địa phương để tiếp tục khiêng nhiều kẻ bại thuộc linh đến với Chúa Giê-xu để được tha tội và sự chữa lành thể xác lẫn tâm linh. A-men!

TTV. Ms Đặng Trường Cửu

Bài trướcTrà Vinh; Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Hội Thánh Trà Cú
Bài tiếp theoTiv Dhau Kev Txomnyem – 27/11/2022