Bên Giờ Tiệc Thánh

3849

 


 

 

Rất nhiều lần

                 dự tiệc thánh

                                    đã quen,

Nhưng hôm nay

                bỗng xốn xang khó tả

Tiệc thánh trao tay:

                        này thân,

                                  này

                                      huyết Chúa,

Gợi nhắc con về

                   thập giá Chúa  

 

                                 đau thương.

                       *

Cầm bánh trên tay

                      mà lòng con run sợ

Khi xét mình

               tra xét bản thân.

Thân báu Chúa

                vì con đây

                             phó mạng

Huyết của Ngài

                   tuôn đổ

                           cũng vì con !

                       *

Lời Chúa nghiêm minh

                             phán dạy tỏ tường:

“Ai ăn bánh,

                  uống chén Ngài không xứng;

Sẽ mắc tội

               với thân

                        và huyết Chúa;

Cũng chuốc cho mình

                          sự đoán phạt về sau !”

                     *

Con sợ lắm

                 cúi lòng

                            con tự xét:

Nhận biết mình

                  chẳng xứng đáng ra chi !

Ơn cứu rỗi,

             tình Giê-xu

                           tha thứ

Biết ơn Ngài,

                 tiệc thánh

                            phước Cha ban.

                      *

Tiệc thánh thông công

                              dự phần

                                        thân, huyết Chúa

Mệnh lệnh Chúa truyền

                               rao sự chết Chúa ra

Vì yêu Chúa

              đáp đền ơn

                           Cứu Chúa

Rao báo Tin Lành

                     chờ đợi Chúa

                                       hồi lai.

 

 

 

                                            Lưu Ly

 

Bài trướcMục Sư Phó Hội Trưởng II Thăm Các Hội Thánh Tại Tỉnh Đăk Nông
Bài tiếp theoBài thứ 131: Ước Vọng Của Sứ Đồ Phao-lô