Bài thứ 89: Những Gương Chứng Đức Tin Xưa Nhất

612

Đọc Hê-bơ-rơ 11:1-10

Câu căn bản: Đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hi vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Câu 1.

 

 

Suy niệm: Đức tin là giác quan thứ sáu. Đức tin khiến chúng ta chắc chắn về những việc không nhìn thấy hay xẩy ra trong tương lai. Chúng ta nhờ đức tin trong Lời Chúa mà vững tin  về nhiều điều như thấy được và đụng chạm đến được.  Khi chúng ta biết rõ thực sự về các vấn đề này chúng ta sẽ tự nhiên công nhận và hành động theo.

 

Ông Nô-ê ngày xưa tin rằng nước lụt sẽ xảy ra nên mới đóng chiếc tàu lớn trên núi cao. Ông Áp-ra-ham bỏ xứ ra đi vì tin rằng vùng đất Ca-na-an sẽ thuộc về ông ta, dù đi mà không biết mình đi đâu.

 

Những khách hành hương và những người từng tử vì đạo trong mọi thời đại thường bị bè bạn chê cười vì những người ấy có đức tin nhìn vào những việc không thấy bằng mắt được.

 

Chúa luôn luôn cho họ thấy những gì Chúa đã hứa và họ lấy đức tin mà hành động.

 

Chúng ta sống với lời Chúa trong Kinh Thánh và tin rằng cuộc đời mình được Chúa chỉ đạo và bảo vệ.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Đồng Tháp Tháng 4/2014
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Ông HUỲNH KIM TAM