Bài thứ 8: Tìm Yên Tĩnh

913

 

Hãy tập sống trầm lặng, chăm lo công việc riêng của mình và lao động bằng chính tay mình, như chúng tôi đã dặn bảo anh em.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:11.

 

 

Nhiều năm trước thời phi cơ phản lực, máy vi tính hay truyền hình, thần học gia Arthur Pink đã viết: “Những gì con người coi khinh, Chúa trọng vọng; những gì con người khâm phục, Chúa ghê tởm.  Trần gian điên dại, và tốc độ là một trong những “thần tượng” mà nhiều người tôn thờ; và phải sống trong một thế gian như ngày nay, dân Chúa dể bị nhiễm tinh thần hư hoại của thế gian.  Nhu cầu ưu tiên là mỗi chúng ta phải cầu xin Chúa đặt bàn tay mát lạnh và yên tĩnh lên “xác thịt” đang sốt của chúng ta.”

 

Có bao giờ bạn tự hỏi Chúa Giê-xu sẽ làm gì nếu Ngài phải sống giữa chúng ta ngày nay không?  Liệu Chúa sẽ thêm nhiều hoạt động vào chương trình của Ngài, hay bước ra khỏi những hoạt động liên tục của cuộc sống này và tìm một nơi yên tĩnh cô đơn?  Liệu Chúa có rời máy vi tính và điện thoại di động để lắng nghe tiếng gió rít qua hàng cây hay trầm tư suy nghĩ trong cái yên lặng sâu thẳm chăng?

 

Tiên tri Ê-sai bảo chúng ta rằng: “Nhờ yên lặng và tin cậy, các ngươi sẽ được sức mạnh”, nhưng rồi ông thêm: “Nhưng các ngươi đã không muốn như thế!” (Ê-sai 30:15).  Nếu Ê-sai sống vào thời chúng ta, ông cũng sẽ nói như vậy.  Ai gây ra cuộc đời bận rộn như thế?  Chúng ta chứ ai nữa!  Vì thế giải quyết tình trạng bận rộn là bắt buộc và phải là ưu tiên trong thứ tự công việc.

 

Khi sứ đồ Phao-lô viết thư cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca, ông bảo họ phải tập sống trầm lặng (1Tê-sa-lô-ni-ca 4:11) – đó là một lệnh truyền.  Từ “trầm lặng”có nghĩa là “ngưng lao động, giữ yên lặng, trầm tĩnh”, cũng như Chúa dạy chúng ta trong Thi Thiên 46:10 “Hãy yên lặng và biết rằng Ta là Đức Chúa Trời.”

 

Bài trướcĐoàn HTTL Quế Xuân Đến Thăm Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm thần Quảng Nam Nhân Dịp Đầu Năm 2012
Bài tiếp theoBài thứ 9: Không Cằn Nhằn