Bài thứ 69: Cùng Một Cương Vị

673

Đọc 2 Phi-e-rơ 1:1-14

Câu căn bản: Si-môn Phi-e-rơ, đầy tớ và sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời  chúng ta và của Chúa Cứu Thế Giê-xu, đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi.  Câu 1.

 

Suy niệm: Nếu ai có thể đảm nhận một chỗ đứng cao trọng trong đức tin Cơ-đốc, thì người ấy phải là sứ đồ Phi-e-rơ! Ông là người được Chúa Giê-xu lựa chọn. Người đầu tiên đứng lên giảng cho đám đông vào Lễ Ngũ Tuần thứ nhất. Người chịu trách nhiệm Hội Thánh đầu tiên trên đất. Tuy nhiên, dù làm được những gì, trước mặt Chúa ông chỉ là một tôi tớ và một sứ đồ. Nghĩa là một người phục vụ và được sai đi phục vụ.

 

Nhưng Phi-e-rơ còn một đặc điểm đáng chú ý nữa là ông viết cho độc giả – kể cả chúng ta ngày nay – là những người “nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi”. Nghĩa là cùng được vinh dự như các sứ đồ và chính Phi-e-rơ. 

 

Bạn hãy dừng lại, suy nghĩ một chút. Chúng ta là ai mà được hưởng cùng một vinh dự như sứ đồ Phi-e-rơ?  Chúng ta “nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời và của Chúa Cứu Thế Giê-xu.” Tất cả chúng ta, những người đã tin Chúa, dù ở Lào Cai, Yên Bái hay ở Cà Mau, Phú Quốc đều từ Chúa Giê-xu mà có như ngày nay và đều nhờ ân huệ của Ngài, và hưởng cùng vinh dự như sứ đồ Phi-e-rơ.

 

Đó là một sự thật khó tin, nhưng là sự thật. Chúng ta có cùng vinh dự như Phi-e-rơ nghĩa là có hoàn cảnh để phục vụ và được sai đi phục vụ Chúa và nhân loại.

 

Xin đừng tưởng rằng mình không thể làm gì để phục vụ Chúa. Chúa đang sẵn sàng huấn luyện bạn. Chúa phán dạy và hướng dẫn bạn, ban Thánh Linh cho bạn để mời gọi nhiều người đến với Chúa, tin nhận Chúa và trở nên con cái Chúa như bạn.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha Thánh, con mắc nợ Cha nhiều lắm. Con xin dâng thì giờ, khả năng và những gì con có để phục vụ Ngài. Xin giúp con thực hiện được mục đích mà Ngài đã tạo nên con. Con xin dâng cuộc đời con cho Chúa. Nhân danh Chúa Giê-xu, A-men.

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Tin Lành Tp Cần Thơ Lần Thứ 7
Bài tiếp theoBài thứ 70: Theo Ý Chúa