Bài thứ 70: Theo Ý Chúa

647

Đọc Ma-thi-ơ 26:36-46

Câu căn bản: Đi xa hơn một chút, Ngài sấp mặt xuống và cầu nguyện: “Cha ơi! Nếu có thể được, xin cho chén nầy lìa khỏi con! Dù vậy, không theo ý con mà theo ý Cha.”  Câu 39.

 

 

Suy niệm:  Mỗi người muốn được Chúa sử dụng thì phải sẵn sàng từ bỏ các chương trình và các ước muốn của mình để thực hiện ý chỉ của Chúa, theo gương Chúa Giê-xu.

 

Đôi khi, để Chúa được vinh quang, bạn có thể bị kêu gọi từ bỏ ý chí của mình. Điều này không dễ làm, nhưng không thể làm khác được. Mục đích là phải đem ý chí của mình đặt dưới ý chỉ của Chúa.

 

Ý chí của Giô-suê phải chăng đã thay đổi nhiều lần quanh thành Giê-ri-cô? Lý luận con người của Giô-suê có chấp nhận nổi việc phải dẫn quân đi vòng như thế không?

Áp-ra-ham trong lòng đâu có muốn hi sinh Y-sác?

Môi-se, lúc tám mươi tuổi đâu có mơ dẫn nguyên một dân tộc ra khỏi Ai-cập trong bốn mươi năm trên hoang mạc thay vì an nghỉ trong tuổi già?

Bản chất con người của Chúa Giê-xu đâu có muốn lên thập tự?

Không, nhưng mỗi vị đã tự đặt mình dưới ý chỉ của Cha trên trời để vinh quang thiên thượng được thể hiện.

 

Chúa sẽ không đòi hỏi cần thiết phải hi sinh đau đớn. Ngược lại, trong nhiều trường hợp Ngài còn hỗ trợ kế hoạch của ta, tuy nhiên khi Chúa chỉ cho bạn một hướng đi, thì bạn phải đặt chương trình của mình dưới ý Chúa và thưa rằng : “Không theo ý con, mà theo ý Cha”.

 

Sau mỗi cuộc hi sinh như thế bạn sẽ thấy vinh quang rạng ngời của Chúa.

Bốn bức tường thành Giê-ri-cô đã đổ sập.

Y-sác trở thành cha của dân tộc Israel và

Áp ra-ham được gọi là bạn của Đức Chúa Trời.

Môi-se trở thành nhà giải phóng dân tộc đầy quyền năng và đã trực tiếp nhìn thấy vinh quang của Chúa.

Và ta còn nói gì nữa về Chúa Giê-xu vinh quang ?

 

Hãy chọn đặt mình dưới ý chỉ của Chúa hôm nay.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa, con xin hạ mình trước Chúa và đặt ý chí của con dưới ý chỉ của Ngài.

 

 

Bài trướcBài thứ 69: Cùng Một Cương Vị
Bài tiếp theoTỉnh Khánh Hòa: Hiệp Nguyện Quý I Năm 2014