Bài thứ 52: Tìm Kiếm Chúa Hết Lòng

4371

Đọc Giê-rê-mi 29:19-14

Câu căn bản: Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng. Câu 13.

 

 

Suy niệm: Chúa không ấn tượng với những lời hùng biện hay các bài cầu nguyện dài dòng. Ngài ưa tâm hồn nào trút bỏ gánh nặng nơi bàn thờ và trình dâng hết những tâm sự não nề cho Đấng có thể giải quyết tất cả.

 

Chúa có thể làm gì cho bạn?

 

Chúa Giê-xu đã nói rõ: “Vì vậy Ta bảo các con, bất cứ điều gì các con xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin rằng mình đã nhận được rồi, thì các con sẽ được điều ấy.” Mác 11:24.

 

Đó là cầu nguyện với lòng tin, hay “hết lòng tìm kiếm Chúa”.

Trước đó Chúa dạy: “Thật Ta bảo các con, ai bảo hòn núi này: ‘Hãy nhấc lên và lao xuống biển’, nếu trong lòng người ấy không có chút nghi ngờ, nhưng tin điều mình nói sẽ xảy ra, thì điều đó sẽ được thực hiện.” Mác 11:23.

 

1. “Hết lòng tìm kiếm Chúa ” không phải tìm một nơi nào linh thiêng hơn, hay phải khổ tu ép xác như người đời, nhưng là trừ bỏ thái độ không tin, nghi ngờ, suy tôn Chúa làm chủ đời sống mình, tuân thủ những gì Chúa dạy, và nhất là “tin rằng mình đã nhận được” điều mình cầu xin rồi.

 

2. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là không tìm một phương cách nào khác hơn là nhờ cậy Chúa hết lòng và dâng lời cảm tạ Chúa như đã nhận được điều cầu xin.

 

3. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là hạ mình xưng tội vô tín và xin Thánh Linh ngự vào làm chủ tâm hồn và thánh hóa cuộc đời của mình.

 

4. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là làm hòa với những ai gây xúc phạm và tha thứ những ai gây khó khăn cho mình.

 

5. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là chuyên biệt đọc Kinh Thánh và suy niệm để biết Chúa nhiều thêm và vâng theo ý Ngài.

 

6. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là trừ bỏ mọi thần tượng đang chế ngự trong tâm hồn mình và nhu mì khiêm nhường hạ mình trước ý định của Chúa.

7. “Hết lòng tìm kiếm Chúa” là hợp tác cùng anh em chị em khác cầu nguyện và tôn vinh cảm tạ Chúa.

 

Mời bạn hãy “Hết lòng tìm kiếm Chúa” như đông đảo anh chị em khắp nơi đang làm hôm nay. Xin Chúa nhậm lời cầu xin của bạn.

Bài trướcTrại Xuân Trung Tráng Niên Tỉnh Bến Tre 2014
Bài tiếp theoBài thứ 53: Nhẹ Như Hơi Thở