Bài thứ 47: Đức Tin Quan Trọng

717

 

 

Nhưng Đức Chúa Jêsus chẳng màng đến lời ấy, phán cùng cai nhà hội rằng: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.

Mác 5:36.

 

 

     Đây là bài học về điều quan trọng nhất. Khi cầu nguyện một mình riêng tư trong hiện diện của Chúa, chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào tình thương của Đức Chúa Trời và năng quyền của Chúa Giê-xu. Hãy dành thời gian tự hỏi câu này: Tâm hồn ta có tràn đầy đức tin vững bền trong tình yêu của Chúa hay không? Nếu không, hãy tập trung vào điểm này trước khi cầu nguyện. Đức tin không đến một mình. Hãy xét xem Chúa không thể nào nói dối được, lúc nào Ngài cũng sẵn sàng với tình thương vô biên ban phước lành của Ngài cho ta. Hãy mở Kinh Thánh tìm ra những câu nói về quyền năng, đức thành tín và tình thương của Chúa được giãi bày. Hãy áp dụng những lời đó và nói rằng: "Vâng, lạy Chúa, con sẽ cầu nguyện với đức tin vững chắc nơi Chúa."

 

     Người ta thường lầm lẫn giới hạn chữ "đức tin" trong việc tha tội và được công nhận là con Đức Chúa Trời. Đức tin bao gồm xa hơn nữa. Chúng ta phải có đức tin trong tất cả những gì Chúa định làm cho chúng ta. Chúng ta phải có đức tin theo nhu cầu đặc biệt của mình. Chúa Giê-xu ban ơn cho mỗingày mới, và đức tin của chúng ta cũng phải vươn tới theo những nhu cầu của ngày hôm ấy.

 

     Khi bạn bước vào sự hiện diện của Cha, trước khi bạn cầu nguyện, hãy tự hỏi: "Tôi có thực sự tin rằng Chúa ở đây với tôi và rằng Chúa Giê-xu sẽ giúp tôi cầu nguyện hay không?" Chúa Giê-xu thường dạy các môn đệ rằng không thể thiếu đức tin trong một lời cầu nguyện chân thật được. Hôm nay Chúa cũng dạy ta như thế.

 

Bài trướcLễ Bổ nhiệm MSNC Lưu Niêm, Tân Quản nhiệm Hội Thánh La Gi.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo & Cấp Con Dấu Mới Cho Các Chi Hội Tỉnh Quảng Nam.