Bài thứ 343: Những Điều Huyền Nhiệm Về Chúa Cứu Thế

682

Đọc Phi-líp 2:1-11

Câu căn bản: Ngài đã từ bỏ chính mình, mang lấy hình đầy tớ, và trở nên giống như loài người.  Câu 7.

 

 

Suy niệm: Phần Kinh Thánh chúng ta đọc hôm nay là một bản tóm tắt về cuộc đời của Chúa Cứu Thế. Chữ quan trọng nhất trong khúc này là chữ “hình” trong câu 6 và 7. “Hình” trong nguyên văn là morphè nghĩa là “bản thể.Sau đây là những đặc điểm về cuộc đời Chúa Cứu Thế:

 

1.      Chúa Giê-xu vốn có bản thể của Đức Chúa Trời (câu 6).

2.      Chúa Giê-xu đã từ bỏ địa vị của mình để mang lấy bản thể của người đầy tớ(câu 7).

3.      Chúa Giê-xu mang thân phận một người (câu 8a), hạ mình vâng phục cho đến chết (câu 8b).

4.      Chúa Giê-xu chịu bị đóng đinh hành hình trên thập tự để làm sinh tế chuộc tội cho loài người (câu 8c).

5.      Chúa Giê-xu được phục hồi địa vị và tôn vinh (câu 9).

6.      Chúa Giê-xu nắm quyền Chủ Tể vũ trụ vạn vật (câu 10).

7.      Chúa Giê-xu được tôn xưng là Chúa, Con Đức Chúa Trời (câu 11).

 

Sứ đồ Phao-lô dạy: “Hãy có đồng một tâm trí như Chúa Cứu Thế Giê-xu đã có” và sau đó nêu lên bảy đặc điểm về cuộc đời Chúa Cứu Thế. Chúa làm gương về đức tính khiêm nhường hạ mình trong thái độ từ bỏ và hoàn toàn vâng phục. Trước đó, sứ đồ Phao-lô đã căn dặn:  “Đừng làm điều gì vì lòng ích kỷ, hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, xem người khác đáng tôn trọng hơn mình.” Câu 3.

 

Chúng ta hãy noi gương Chúa Giê-xu cho xứng đáng là người tin Chúa và là môn đệ của Ngài.

 

 

Bài trướcBài thứ 342: Lời Của Nhân Chứng Đầu Tiên
Bài tiếp theoLễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Cơ Sở Làm Việc Tin Lành Tỉnh Đăk Lăk