Bài thứ 342: Lời Của Nhân Chứng Đầu Tiên

642

Đọc Phúc Âm Giăng 1:19-34

Câu căn bản:  "Tôi đã thấy và làm chứng rằng, đây chính là Con Đức Chúa Trời.”  Câu 34.

 

 

Suy niệm: Khi Chúa Giê-xu 33 tuổi, Ngài bắt đầu vào đời để phục vụ.Người giới thiệu Chúa Giê-xu cho công chúng là Giăng, con trai của thầy tế lễ Xa-cha-ri. Giăng kêu gọi dân chúng ăn năn tội và làm báp-tem cho họ.

 

Giăng tuyên bố: “Tôi làm báp-tem bằng nước, nhưng có một Đấng đang ở giữa các ông mà các ông không nhận biết, Đấng ấy đến sau tôi, mà tôi không xứng đáng mở quai dép Ngài".(Giăng 1:26-27).

Hôm sau, Giăng thấy Chúa Giê-xu đến với mình, thì nói:  “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi. Đây là Đấng mà tôi đã nói: ‘Đấng đến sau tôi vượt trội hơn tôi, vì Ngài vốn trước tôi. Chính tôi không biết Ngài, nhưng tôi đến làm báp tem bằng nước để Ngài được bày tỏ cho dân Y-sơ-ra-en". (Giăng 1:29-31).

 

Giăng cũng làm chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Chính tôi không biết Ngài, nhưng Đấng đã sai tôi làm báp-tem bằng nước có phán với tôi rằng: ‘Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh giáng xuống, ngự lên trên, ấy là Đấng làm báp-tem bằng Thánh Linh.’ Tôi đã thấy và làm chứng rằng, đây chính là Con Đức Chúa Trời.” Giăng 1:32-34).

 

Hôm sau, Giăng lại đứng tại đó với hai trong số các môn đồ của mình. Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu đi ngang qua, ông nói: “Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời !”. Hai môn đồ nghe ông nói liền đi theo Chúa Giê-xu.  Giăng 1:35-37.

 

Giăng đã giới thiệu Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.Đây là một lời tiên tri công khai nói về vai trò làm sinh tế hi sinh chuộc tội cho loài người của Chúa Giê-xu sau này. Chiên Con của Đức Chúa Trời cung ứng để làm sinh tế chuộc tội cho loài người, chứ không phải chiên con của loài người mà thầy tế lễ thường dâng lên trong đền thờ để chuộc tội cho dân.

 

Phúc Âm Giăng cũng cho chúng ta biết ngay nhiệm vụ vào đời của Chúa Giê-xu là: Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.  Đó cũng chính là lý do Chúa vào đời, chứ không phải làm anh hùng giải phóng dân tộc khỏi ách đô hộ của La-mã thời đó.

 

Nhưng Giăng còn nhấn mạnh: Đây chính là Con Đức Chúa Trời.

 

Người đời nhiều khi chỉ biết Chúa Giê-xu thương yêu, làm nhiều phép lạ, kể cả trừ quỷ và khiến người chết sống lại. Chúng ta cũng được Phúc âm Giăng trong 18 câu mở đầu giới thiệu về Chúa Giê-xu, nhưng có hai điều quan trọng về Chúa Giê-xu mà ông Giăng đã nói đến và chúng ta cần ghi nhớ, đó là:

1.      Chúa Giê-xu là Chiên Con của Đức Chúa Trời là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi.

2.      Chúa Giê-xu chính là Con Đức Chúa Trời.

 

Bài trướcChương Trình Bồi Linh Tỉnh Bình Dương Quí 4/2014
Bài tiếp theoBài thứ 343: Những Điều Huyền Nhiệm Về Chúa Cứu Thế