Bài thứ 338: Giáng Sinh Theo Phúc Âm Giăng

1245

Đọc Giăng 1:1-18

Câu căn bản: Đây là ánh sáng thật đã đến thế gian để soi sáng mọi người.  Câu 9.

 

 

Suy niệm:  Các sách Phúc Âm đều mô tả cuộc đời của Chúa Giê-xu trong bối cảnh lịch sử, nhưng Phúc Âm Giăng mở đầu tiểu sử của Chúa Giê-xu khác hẳn.

Phúc Âm Ma-thi-ơ mở đầu với gia phả của Chúa Giê-xu, quan hệ tới Vua Đa-vít và ông tổ Áp-ra-ham.

Phúc Âm Mác khởi đầu bằng việc giảng dạy của ông Giăng, người làm báp-tem, và là người đi trước mở đường hay mở lòng dân cho Chúa Giê-xu.

Phúc Âm Lu-ca viết để gởi tặng cho một nhân vật tên là Thê-ô-phi-lơ mà chúng ta không biết rõ là ai, khởi đầu với việc ra đời của Giăng, người giới thiệu Chúa Giê-xu.

Nhưng Giăng mở đầu bằng một Tiểu Dẫn thần học dài 18 câu với danh hiệu Ngôi Lời. Giăng dường như muốn bảo người đọc tiểu sử của Chúa Giê-xu phải chú trọng vào những điểm:

1.      Chúa Giê-xu là Ngôi Lời, câu 1.

2.      Chúa Giê-xu là Đấng Tạo Hóa, câu 3.

3.      Chúa Giê-xu là nguồn sống và ánh sáng thậtcho loài người, câu 4 và 5

4.      Chúa Giê-xu đến trần gian, nhưng trần gian khước từ Ngài, câu 10 và 11.

5.      Nhưng ai tin và tiếp nhận Chúa Giê-xu thì được làm con của Đức Chúa Trời, câu 12 và 13.

6.      Chúa Giê-xu tràn đầy Ân Điển và Chân Lý, câu 14

7.      Chúa Giê-xu là Đấng bày tỏ Đức Chúa Trời cho ai tin Ngài, câu 18..

 

Bảy điểm trên đây về Chúa Giê-xu giúp chúng ta hiểu rõ Chúa Giê-xu là ai và quan hệ như thế nào đối với mỗi người đang kỷ niệm Chúa Giáng Sinh.

 

Phần Tiểu Dẫn giới thiệu về Chúa Giê-xu của Giăng cho chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đã hiện hữu từ cõi vĩnh hằng, chứ không phải từ khi Ngài giáng sinh làm người. Hài nhi Giê-xu mà người ta kỷ niệm trong mùa Giáng Sinh chỉ là khi Ngôi Lời nhập thế làm người và bắt đầu 33 năm ở trần gian mà thôi.

 

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa – Cung Hiến Kinh Thánh Cựu Ước & Tân Ước Tiếng Jrai
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam Tháng 12/2014