Bài thứ 314: Ưu Tiên Của Bạn Là Gì?

742

Nước mắt con tuôn ra như suối, vì người ta không vâng giữ luật pháp Chúa.  Lòng sốt sắng con bị tiêu hao, vì kẻ áp bức con đã quên lời Chúa.

 Thi-thiên 119: 136,139.

 

 

Những câu Thi-thiên này do một người nhận thấy trong một thế giới mà con người không tuân giữ luật lệ Chúa.  Điều này làm cho tác giả đau đớn, xúc động đến nỗi mắt tuôn giọt lệ.  Đó là một người có lương tâm về những việc ưu tiên quan trọng.

 

Khi nghĩ đến những con người không tuân giữ luật Chúa, tác giả thấy đau lòng, vì đó là những người vô ơn, vì Chúa thương họ và ban biết bao ân phúc cho.  Người ấy cũng nghĩ rằng biết bao nhiêu nan đề của đời người đã xẩy ra chỉ vì con người không tuân theo mười điều luật căn bản của Chúa truyền.

 

Nhưng tác giả còn buồn bã hơn nữa khi những người đã biết, đã nghe lời Chúa mà nay quên hết.  Theo tác giả, quên lời Chúa dạy là một điều rất tai hại.  Đó cũng là điểm quan tâm của tác giả là người chăm học Lời Chúa.

 

Nhiều bạn tín hữu không thấy những việc này là hệ trọng và cũng không lo về kẻ khác.  Những người ấy chỉ nghĩ đến mình, với những gì thuộc sở thích cá nhân cũng như những nan đề riêng.  Họ không quan tâm đến những kẻ bị lạc mất, cũng không lo cho những người sống cuộc đời trái với lời Chúa dạy, cũng không lo cho số phận đời đời trong hỏa ngục của đông đảo những người không vâng theo lời Chúa dạy.

 

Hãy đến với Chúa, xin Chúa cho biết những ưu tiên của Ngài.  Hãy để Chúa thay đổi bạn, giải thoát bạn khỏi những gì đang lôi kéo bạn và giúp bạn tập trung vào những điều đối với Chúa là quan trọng hơn cả. Trước hết hãy chú trọng đến nước Chúa và sự công chính của Ngài, sau đó là gánh nặng về những linh hồn lạc mất chung quanh ta, vì họ sẽ lũ lượt bước vào hỏa ngục.

 

Bạn có thấy xúc động khi chung quanh mình toàn là những người chối Chúa hay quên Chúa không?

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

Lạy Cha Thánh, xin cho con biết ưu tiên của đời con!  Xin cho con biết cảm xúc về những đồng bào chưa biết Chúa và lời Chúa.  Con xin dâng thì giờ, khả năng và những gì con có để phục vụ Chúa.  Xin vui lòng sử dụng con trong nước Chúa.  Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men!

 

 

Bài trướcBài thứ 313: Sống trong vinh quang Chúa
Bài tiếp theoMục Sư Phó Hội Trưởng I Thăm Viếng Hội Thánh Tại Tỉnh Cà Mau.