Bài thứ 291: Số Phận

679

Vậy hỡi Gia-cốp sao con nói; hỡi Y-sơ-ra-ên, sao con than thở: “Đường lối tôi đã bị che khuất khỏi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời tôi không còn quan tâm đến quyền lợi của tôi”?  

Ê-sai 40:27.

 

 

Từ khi A-đam sa ngã, tiếng kêu của con người về số phận của mình đã được vang lên trong mỗi thế hệ. Có thể lắm, bạn cũng từng âm thầm kêu lên như thế:  “Lạy Chúa, số phận con ra sao?”  hay ít ra cũng có thắc mắc về tương lai của đời mình.

 

Chúa trả lời rằng cuộc đời bạn không phải là một cuộc lầm lẫn, cũng không phải kết quả của một sự tình cờ.  Chúa nói rằng:

 

Bạn là một con người được sáng tạo huyền nhiệm (Thi-thiên 139:14).

Chúa biết bạn rất rõ (Giê-rê-mi 1:5)

Hãy nhớ rằng bạn là tác phẩm của Chúa, tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-xu (Ê-phê-sô 2:10).

Bạn phải biết chắc rằng Chúa có những kế hoạch về an bình và một tương lai tươi sáng cho bạn  (Giê-rê-mi 29:11)

Chúa biết bạn rất rõ. (Xin vui lòng để vài phút đọc các câu Kinh Thánh này trước khi đọc tiếp)

 

Sau đây là bẩy điểm giúp bạn bước vào số phận của mình:

1. Hãy chấp nhận kế hoạch của Chúa về cuộc đời mình.

2. Cầu xin Chúa một mạc khải hay khải tượng về kế hoạch đó.

3. Hỗ trợ tầm nhìn của bạn bằng một nhiệt tâm thánh thiện.

4. Hãy nhớ rằng nhiệt tâm thánh thiện của bạn làm sáng tỏ tầm nhìn và đưa bạn đi đúng hướng.

5. Hãy bước đi theo hướng đi đó với quyết tâm.

6. Nên biết chắc rằng Chúa sẽ cung ứng đúng lúc khi bạn tiến bước trên mục tiêu đó.

7. Như thế là bạn sẽ bước vào số phận không khác gì vào “Đất Hứa” của bạn.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:  Lạy Chúa, do ân sủng của Ngài, xin giúp con thực hiện được bẩy bước đi vào số phận của con, như Giô-suê ngày xưa đứng trước thành Giê-ri-cô.  A-men.

 

(Theo Le dédi du destin của Mamadou Karambiri trong La Pensé du Jour)

 

 

Bài trướcLễ Khởi Công Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành An Biên, Kiên Giang.
Bài tiếp theoBồi Dưỡng Chấp Sự Và Nhân Sự Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.