Bài thứ 28: Đề Phòng Các Tà Giáo

896

Đọc 2 Phi-e-rơ 2:1-9

Câu căn bản: Nhiều người sẽ đi theo sự phóng túng của họ; vì họ mà con đường chân lý bị xúc phạm.  Câu2

 

 

Suy niệm: Sa-tan và các hoạt động xảo trá của nó luôn luôn hiện diện.  Các hoạt động này xuất hiện ngay từ thời các sứ giả của Chúa là các tiên tri ghi chép lời Chúa trong Kinh Thánh (1 Phi-e-rơ 1:19-21), cũng như có mặt trong Hội Thánh đầu tiên.  Sứ đồ Phi-e-rơ chuyển từ tiên tri giả ngày xưa sang giáo sư giả ngày nay.  Đường lối lý luận của hai nhóm người này hoàn toàn giống nhau.

 

Các tiên tri giả cũng như các giáo sư giả xuất phát ngay từ trong dân Chúa chứ không từ bên ngoài.  Những người này thêm bớt vào lời Chúa cho hợp với tư tưởng của họ và ngấm ngầm tuyên truyền, dụ hoặc con dân Chúa theo họ.  Đặc điểm của các tư tưởng này là: chối bỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng đã cứu chuộc và xui giục người làm việc lành hay các công đức cho được cứu khỏi tội.

 

Mục đích của các giáo sư giả là trục lợi do lòng tham xui khiến, nên dùng những lời lẽ dối trá để thu hút con dân Chúa.  Câu 3

 

Sợ trừng phạt của Chúa dành cho các giáo sư giả đã định sẵn, như trường hợp hai thành phố tội lỗi Sô-đôm và Gô-mô-rơ ngày xưa trong thời ông Lót.

 

Tuy nhiên con dân Chúa tin rằng:

Chúa biết làm thế nào để giải cứu những người tin kính khỏi sự thử thách (tà giáo), và giữ kẻ bất chính dưới sự phán xét của Ngài.  Câu 9

 

Một phương cách đề phòng tà giáo là học Kinh Thánh và thuộc lòng những câu như Giăng 3:16 và Giăng 3:36.  (Xin vui lòng mở Kinh Thánh đọc các câu này trước khi cầu nguyện).

 

Bài trướcBài thứ 27: Ý Nghĩa Của Lời Kinh Thánh (Lời Chúa Thành Văn)
Bài tiếp theoBài thứ 29: Đặc Điểm Của Các Giáo Sư Giả