Bài thứ 29: Đặc Điểm Của Các Giáo Sư Giả

852

Đọc 2 Phi-e-rơ 2:10-16

Câu căn bản:  Họ đã bỏ con đường ngay thẳng nên bị lạc lối, đi theo con đường của Ba-la-am, con trai Bô-sô, là kẻ ham thích tiền công của tội ác.  Câu 15

 

 

Suy niệm: Sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên bốn đặc điểm của giáo sư giả:

1.       Họ là những kẻ nổi loạn:  Câu 10-12a- Các sứ đồ và giáo sư chân chính của Chúa chú trọng vào sự tinh sạch thánh thiện trước mắt Chúa, nhưng các giáo sư giả chối bỏ những tiêu chuẩn này, buông mình trong tham dục của xác thịt như những người Sô-đôm và Gô-mô-rơ ngày xưa.

2.       Họ hung tợn như dã thú: Câu 12b

3.       Họ là những kẻ lừa dối:  Câu 13

4.       Họ là những kẻ phạm tội theo truyền thống: Câu 14

5.       Họ là những kẻ làm thuê: Câu 15-16

 

Xin Chúa giúp cho con dân Chúa nắm vững chân lý cứu rỗi, để sẽ không bao giờ bị dụ hoặc vào các tà giáo sai lạc và bị trừng phạt chung với những giáo sư giả.

 

Bài trướcBài thứ 28: Đề Phòng Các Tà Giáo
Bài tiếp theoChuyện Người Bán Hoa Mai