Bài thứ 278: Một Đời Sống Không Nan Đề Chăng ?

605

 

Người ấy không sợ các tin dữ; lòng người ấy vững bền, tin cậy Đức Giê-hô-va.

Thi-thiên 112:7

 

 

Chắc bạn đã biết đáp án cho câu hỏi kể trên: Không đời sống nào lại không có nan đề! Tuy nhiên trong thâm tâm bạn vẫn mong các nan đề của bạn đều được giải quyết, phải không?  Chúa Giê-xu từng nói với các môn đệ: Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi. (Giăng 16:33)

 

Hãy đặt hết hi vọng – không ở sự giải quyết tất cả các nan đề trong đời bạn – nhưng nơi Đấng đã nói rằng: “Ta đã thắng thế gian rồi!”  Đừng đi tìm sự hoàn hảo trong một trần gian hư hỏng, nhưng hãy tìm đến Chúa Giê-xu là Đấng đã thắng trần gian!

 

Giữa những tình huống đen tối nhất của cuộc đời, ánh sáng của Chúa sẽ bật sáng nếu bạn tin nơi Chúa.  Hãy nhớ rằng sức mạnh của bạn đến từ chỗ yên lặng và tin tưởng, đó là một sức mạnh siêu nhiên, vượt xa mọi lý trí con người, vì đến từ Thánh Linh.

 

Vâng, ngay trong khi gần như mọi việc đều hư xấu, hãy vững tin nơi Chúa.  Bạn sẽ trải nghiệm điều huyền nhiệm với Chúa, ngay giữa những hoàn cảnh nguy nan nhất.

 

Hành động hôm nay:  Hãy từ bỏ hi vọng viển vông về một cuộc đời không nan đề nhưng hãy hết lòng tin Chúa, là Cha trên trời và hi vọng nơi Chúa hơn là nơi nào khác, vì Chúa thương yêu bạn!

 

 

 

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Điểm Nhóm Tin Lành Hòa Thọ Đà Nẵng.
Bài tiếp theoChương Trình Hiệp Nguyện Mục Sư – Truyền Đạo Tỉnh Quảng Nam.