Bài thứ 262: Tự Xét Trước Khi Phán Xét

900

 

Sao con có thể bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái dằm khỏi mắt anh,’ trong lúc cây đà vẫn nằm trong mắt mình?

Ma-thi-ơ 7:4

 

 

Đây là cách nói mỉa mai nhất.  Ý Chúa muốn bảo rằng: anh không có một tư cách nào mà giúp gì cho ai cả được, vì chính anh đang có nan đề quá to lớn như cái xà nhà, mà lại không lo, đi lo cái bụi trong mắt người khác.

 

Chúng ta thường rất quan tâm đến người khác và các lỗi lầm của họ, nhưng chúng ta thường cho người ta cái cảm tưởng là mình chỉ vì lợi ích của những người ấy mà thôi.  Chúng ta nói rằng chúng ta rất khó chịu về các khuyết điểm trong người khác và mong ước các khuyết điểm ấy được bỏ đi.  Nhưng theo Chúa Giê-xu thì chúng ta không thể làm việc ấy được vì rất tế nhị.  Một chiếc xà nhà, xà ngang đang nằm ngay trước mắt chúng ta, khiến chúng ta không thể làm việc lấy cái bụi trong mắt người khác được.

 

Chúa Giê-xu gọi việc đòi lấy bụi ra khỏi mắt của người khác mà mắt mình có chiếc xà nhà che khuất là việc làm của kẻ giả hình.  Chúa nói: Hỡi kẻ giả hình! Trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được.  Chúa bảo rằng làm việc xét đoán là giả hình, vì ta thực sự không muốn giúp người có khuyết điểm, mà chỉ thích lên án người ấy mà thôi.  Chúng ta thường ưa tìm ra tật xấu của người khác, và làm như rất khó chịu khi tìm ra như vậy.  Thực sự thì chúng ta rất thích thú khi tìm ra tật xấu hay khuyết điểm của người ta.  Đó chính là thái độ giả hình.  Chúa dạy chúng ta rằng, nếu chúng ta thực sự muốn giúp ai, nếu chúng ta thành thực như vậy, thì trước hết chúng ta phải xét mình trước đã.  Chúa bảo, trước tiên phải bỏ cái xà ngang đang chắn trước mắt mình đã, như thế mới thấy rõ mà giúp cho người khác.

 

Nói rõ hơn, nếu chúng ta thực sự muốn giúp người nào loại bỏ những khuyết điểm, những điều sai lầm, thì trước tiên phải nhận định rằng thái độ mình đang có là sai lầm to lớn.  Tinh thần lên án và nặng lời chỉ trích người khác chính là một chiếc xà ngang to lớn so với khuyết điểm nhỏ như bụi trong mắt người khác.  Chúa dường như bảo rằng: Tội phán xét người khác to lớn hơn bất cứ khuyết điểm nào.

 

Bài trướcHuấn Luyện Của Ủy Ban Y Tế Xã Hội TLH Cho Các Hội Thánh Tỉnh Bến Tre.
Bài tiếp theoHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Hậu Giang.