Bài thứ 241: Ánh Sáng Của Trần Gian

786

 

Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không bao giờ bị khuất được; cũng không ai thắp đèn mà úp thùng lên, nhưng người ta để trên chân đèn, thì đèn soi sáng mọi người trong nhà.  Sự sáng các ngươi hãy chiếu ra trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.

 Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:14-16.

 

 

Các ngươi là sự sáng của thế gian.”

 

Các ngươi đây là các môn đệ của Chúa khi xưa và ngày nay.  “Các ngươi là sự sáng của thế gian” hàm ý rằng thế gian là cõi tối tăm.  Đây là quan niệm khác hẳn với nhân loại nói chung, vì người ta vẫn nói rằng thế gian tiến bộ về đủ mọi mặt, nhất là về khoa học, nhưng không mấy ai chịu nhận rằng, trong tâm linh mỗi người bóng tối đang bao trùm.  Thế gian đây không phải là những gì ta thấy được, nhưng là cõi vô hình của tâm linh, trí tuệ, tư duy con người.  Chính trong cõi vô hình đó Chúa Giê-xu đã tự xưng Ngài là ánh sáng, và người tin Chúa cũng đem ánh sáng cứu rỗi của Chúa vào cõi tâm linh mờ tối của con người.

 

Thế gian tập trung tư duy vào tri thức.  Tri thức đó là hiểu biết về sự vật, cơ khí, vật lý, hóa học, nói chung là hiểu biết về cơ khí và sinh học mà thôi.  Tri thức về các lĩnh vực đó đã tiến bộ mỗi ngày, nhưng tiếc thay những gì cố hữu trong chúng ta chẳng bao giờ tiến bộ, vì vậy nên thế gian mới bệnh hoạn và cần được chữa lành.  Con người tìm được nhiều điều mới, nhưng chẳng bao giờ biết được phải dùng các hiểu biết đó để làm gì.  Tìm ra nguyên tử lực không có gì là sai lầm cả, nhưng thảm trạng là con người chưa biết đủ về chính mình để có thể biết phải sử dụng nguyên tử lực vào việc gì.  Trí óc con người dần dần rất máy móc và khoa học, nhưng khi ta trở về những vấn đề căn bản của sự sống, đời sống, của sự tồn tại thì lời Chúa nói về thế gian tối tăm quả đúng thật.

 

Xét ngay trong cuộc sống đối với nhau cũng vậy.  Khi nào ta thấy mọi việc dường như tốt đẹp cả, thì luôn luôn có những chuyện bất ngờ xảy ra và chúng ta thắc mắc không hiểu các chuyện lạ lùng ấy làm sao xẩy ra được.  Cách đối xử giữa người này với người khác đã vậy mà các tổ chức đối với nhau hay các nước đối với nhau cũng thế.

 

Chúa Giê-xu nói rõ: Các ngươi là sự sáng của thế gian.  Chúa nhấn mạnh: Các ngươi…nghĩa là chỉ có các môn đệ của Chúa là ánh sáng cho trần gian, nghĩa là ánh sáng mà người tin Chúa nhận được qua vinh quang của Chúa, phải rọi vào nơi thế gian tăm tối.  Chỉ có ánh sáng của niềm tin, của hi vọng và thương yêu từ Chúa Giê-xu rọi vào đêm tối của trần gian thì người ta mới thấy đường lối và ra khỏi chỗ tối tăm ấy.

 

“Các ngươi là sự sáng của thế gian, câu này làm tôi nhớ đến những bảng hiệu có đèn sáng ở các ga xe lửa ngầm trên thế giới, những bảng hiệu rõ nhất đề rõ Exit hay là Lối Ra.  Người nào đến ga, bước xuống sân, nhưng cứ đi quanh quẩn, không chịu theo lối ra đã dựng sẵn thì sẽ ở mãi trong ga đó, nhưng hễ theo Lối Ra thì sẽ tìm được đường đi đến nơi mình định đi.  Người tin Chúa chính là tấm bảng hiệu có đèn sáng, đề chữ Lối Ra đó.  Trên thực tế, chúng ta tiếp xúc với những người lòng đen tối, cần phải rọi tia sáng Phúc Âm cứu chuộc của Chúa cho họ biết.  Đây chính là nhiệm vụ của mỗi người đã tin Chúa thật.

 

Các triết gia của loài người thường giúp ta phân tích được nan đề trong đời, nhưng không bao giờ đi xa hơn chỗ phân tích đó, nghĩa là họ sẽ không bao giờ biết phải làm gì để giải quyết nan đề, như vậy dù có biết cũng như không.  Ánh sáng phải đến từ những người đã tin Chúa thật và được Chúa khai minh tâm hồn.  Các triết gia ở đời cũng cùng chung số phận với nhân loại tăm tối, cho đến khi nào họ bằng lòng nhận rằng mình đang sống trong một cõi tối tăm ghê gớm, đó là tội ác trong trần gian này.

 

Sau khi nói đến phẩm chất của người tin Chúa qua tám phước lành, Chúa Giê-xu bảo các môn đệ là muối và sau đó là ánh sáng.  Đây không phải dành riêng cho một số người, nhưng cho tất cả những ai đã tin nhận Chúa.  Tất cả những ai đã tin nhận Chúa, đều phải là ánh sáng cho Chúa trong trần gian này.  Như các thiên thể trên trời, khi nhận được ánh sáng mặt trời thì trở thành nguồn phản chiếu ánh sáng đó.

 

Có lẽ bạn hỏi ngay rằng: làm thế nào trở thành ánh sáng của trần gian được?  Ta nên nhớ Đấng nói rằng: Các ngươi là ánh sáng của thế gian, cũng chính là Đấng tuyên bố: “Ta là sự sáng của thế gian”.  Ta là ánh sáng của thế gian và các ngươi là ánh sáng của thế gian phải đi đôi với nhau.  Chúa đã đến trần gian này để khêu thêm nhiều ngọn đèn sáng, là những người tin Chúa.  Chúa đã kêu gọi mỗi chúng ta: Ta là ánh sáng của thế gian, người nào theo Ta, sẽ không đi trong chỗ tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Như thế mỗi người tin Chúa phải trở thành ngọn đèn cho đời mình, cho gia đình, cho bè bạn, cho cả xã hội, và toàn thế giới nữa.

 

Gia-cơ gọi những người tin Chúa là con của sự sáng và là con của ban ngày, những người ấy không thuộc về ban đêm và bóng tối, tức là không thuộc về thế gian tăm tối.

Người tin Chúa là người không thuộc về đời nữa, nhưng thuộc về Chúa là nguồn sáng.  Người nào tin Chúa nhưng lúc sinh hoạt với người đời không ai biết mình tin Chúa cả, là người chưa thật là ánh sáng của Chúa.  Ánh sáng không thể nào che giấu trong đêm tối được.

 

Ánh sáng của thế gian có hiệu quả nào? Ánh sáng ấy thực sự làm gì?

 

Việc đầu tiên mà ánh sáng làm cho đêm tối là làm cho lộ dạng bóng tối và những gì giấu trong tối.  Phúc âm Ma-thi-ơ ghi: “Những người đi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn”.  Khi thấy ánh sáng rồi, ta mới có thể định vị trí của mình.  Người tin Chúa sống trong xã hội, qua lời nói, việc làm phải minh chứng mình là người của Chúa.  Nhiều người sống ngược lại, nghĩa là làm cho người ta có cảm nghĩ không tốt về mình, người ta sẽ ngạc nhiên khi biết được những người làm các hành động hư xấu đó, lại là người tin Chúa.

 

Ánh sáng không những chỉ làm lộ diện những gì ấn nấp trong bóng tối, nhưng còn giải thích được nguồn gốc của tăm tối nữa.  Nguồn gốc hay nguyên nhân của tăm tối chính là vì không tin nhận Chúa.  Phúc Âm chép rằng: Ánh Sáng đến trần gian nhưng người trần gian không chịu tiếp ánh sáng vì không muốn những hành vi tối tăm, xấu xa của mình bị lộ ra. Nhưng ai nhận ánh sáng, sẽ trở nên như ánh sáng.Các ngươi là ánh sáng của trần gian”

 

Bạn có dám nhận là ánh sáng của trần gian không?  Chúa Giê-xu không hỏi câu đó, vì trong trần gian chỉ có hai loại người, một loại tin nhận Chúa và làm ánh sáng, loại thứ hai không tin Chúa và tiếp tục mò mẫm trong bóng tối. Những người tin Chúa thật, là những người có ánh sáng của Chúa để phân biệt những gì thuộc về cõi tối tăm và những gì còn lại cho đến vĩnh hằng.  Người sống trong bóng tối không thể nào phân biệt gì được.

 

Chúng ta nhiều khi sống không dứt khoát, phạm tội, xưng tội rồi lại tái phạm không biết bao nhiêu lần, nhưng khi nào ta mặc tấm áo sạch Chúa ban, khi nào lòng ta được tha thứ hoàn toàn thì ta lại trở thành ánh sáng cho trần gian.

 

Danh hiệu ánh sáng cho trần gian cần phải bảo vệ và quyết tâm không bao giờ để cho người đời phỉ báng Chúa. Ta hãy chiếu sáng ánh sáng của Chúa cho đời tăm tối này.

 

 

 

Bài trướcTái Lập Chi Hội Vĩnh Điện, Điện Bàn, Quảng Nam.
Bài tiếp theoBồi Linh Quản Nhiệm Và Chấp Sự Tỉnh An Giang.