Bài thứ 202: Chúa Hoạch Định Mỗi Cuộc Đời

640

Đọc 1 Sa-mu-ên 9:1-26

Câu căn bản: Còn những lừa cái của anh đã mất ba ngày, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi.  (Câu 20).

 

 

Suy niệm:  Một thanh niên tên là Sau-lơ mất mấy con lừa; anh ta bất an vì nhà nghèo và mấy con lừa ấy rất quý.  Sau-lơ tìm mãi chẳng thấy, nhưng trước khi bỏ cuộc, chàng tìm đến nhà tiên tri Sa-mu-ên xem sao.

 

Một ngày trước đó Chúa đã báo cho tiên tri Sa-mu-ên về cuộc viếng thăm của Sau-lơ.  Chúa muốn Sa-mu-ên xức dầu cho người thanh niên này để tương lai làm vua nước Israel.

 

Chúa dùng việc mấy con lừa đi lạc để đưa đến điều ích lợi cho Sau-lơ.  Thành ra khi gặp Sau-lơ Sa-mu-ên nói ngay:  Còn những lừa cái của anh đã mất ba ngày, đừng lo lắng về chúng, vì đã tìm được rồi.

 

Chúa biết trước mọi việc.  Chúa có thể xoay hướng cuộc đời của bạn để thay đổi.  Bạn đừng lo.  Chúa đang tể trị.  Chúa biết bạn vừa mất một người thân, một việc làm hay một bằng cấp nào đó… Chúa biết nỗi buồn khổ và nước mắt tuyệt vọng của bạn.

 

Hôm nay Chúa ngăn đường bạn và nói với bạn rằng:  “Con đừng lo, Ta hoạch định mọi việc để tổ chức lại cuộc đời con.”   Bạn đang mất mát nhiều thứ chăng?  Đừng lo, Chúa của bạn có đáp án cho bạn.  Chúa vẫn tể trị cuộc đời bạn, hoàn cảnh của bạn.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Chúa yêu dấu, con xin tiếp thu lời Chúa bảo con đừng lo lắng về những gì con mất.  Cảm ơn Chúa con hiểu rằng Chúa dùng chuyện xẩy ra trong đời con để dẫn con vào hướng mà Ngài dành sẵn cho con.  A-men 

Bài trướcHội Thánh Phan Rí: 80 Năm Hình Thành Và Phát Triển
Bài tiếp theoThông Báo Về Tang Lễ Của Bà NGÔ KIM CÁC (Phu Nhân Mục Sư Trí Sự NGUYỄN QUANG MINH)