Bài thứ 20: Chuẩn Bị Tâm Linh

836

 

 

Giô-suê nói với dân chúng: “Hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em.”

Giô-suê 3:5.

 

 

    Sau bốn mươi năm, cuối cùng Chúa bảo dân Chúa đã đến lúc vượt qua song Giô-đanh để chiếm lấy đất mà Ngài đã hứa ban cho tổ phụ của họ.  Giô-suê – người nối nghiệp Môi-se – bảo họ: “Bây giờ đồng bào và mọi người chuẩn bị để vượt qua sông Giô-đanh.”  Ba ngày sau đó, giờ khởi hành bắt đầu.  Buổi tối trước ngày trọng đại đó, Giô-suê ban lệnh cho mọi người: “Hãy thánh hóa chính mình, vì ngày mai Đức Giê-hô-va sẽ làm những việc kỳ diệu giữa anh em.”(Giô-suê 3:5)

 

    Thánh hóa là chuẩn bị tâm linh cho một sự việc mà Chúa muốn thực hiện.   Điều đó cũng như chuyển nhượng quyền sở hữu tài sản của mình cho chính Chúa, nhận thức rằng Chúa thực sự đã là chủ của tài sản đó, và muốn sử dụng cho một dịp kỉ niệm nào đó.

 

    Đôi khi ta cũng nên ngưng việc mình đang làm để chiêm nghịệm tâm linh, thanh tẩy nội tâm và quét dọn ngôi nhà đạo đức.  Ta không có cách nào biết được có người Do-thái nào lúc ấy hối tiếc về quyết định vượt sông Giô-đanh hôm ấy hay không, nhưng chắc chắn những ai thánh hóa đời sống mình cho chuyến đi ấy, rất hân hoan mừng rỡ.  Họ đã chuyển nhượng trách nhiệm trước mắt họ cho Đấng ngăn nước sông Giô-đanh và đi trước dẫn lối họ.

 

    Thánh hóa vẫn phải đi trước những sự việc không ngờ, lạ lùng mà Đức Chúa Trời định thực hiện cho ngày mai của bạn.

 

Bài trướcBài thứ 19: Điều Thiếu Sót
Bài tiếp theoBài thứ 21: Một Trong Những Ngày Đó