Bài thứ 21: Một Trong Những Ngày Đó

708

 

 

Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối.

2 Cô-rinh-tô 12:9.

 

 

    Khi có việc gì không tốt lành xẩy ra, bạn bảo: “Biết thế chẳng đi nữa!” nhưng thật ra bạn không có lựa chọn nào cả.  Chúa ở đâu khi bạn bước vào một trong những ngày như vậy?  Dù có người bảo rằng: Chúa không bao giờ hứa sẽ giải cứu bạn trong một thế giới hư hỏng,bất toàn và tội ác này, nhưng Chúa có hứa ba điều mà bạn không nên quên khi gặp chuyện không may:

 

    Thứ nhất – hãy nhớ Chúa hứa rằng Ngài luôn luôn có mặt.  Chúng ta có hai lời hứa như thế: “Ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu” (Ma-thi-ơ 28:20; Hê-bơ-rơ 13:5).  Khi các khó khăn xẩy ra, không phải vị thiên sứ canh giữ bảo vệ ta ngủ hay là Chúa quên chúng ta, nhưng chỉ vì chúng ta sống trong một thế giới đầy bất trắc.

 

    Thứ hai – bạn phải nhớ rằng Chúa hứa ban bình an của Ngài cho bạn.  Trên Phòng Cao ấy, Chúa đã bào các môn đệ: Ta để lại bình an cho các con, Ta ban bình an Ta cho các con” (Giăng 14:27).

 

    Cuối cùng, hãy nhớ rằng Chúa hứa ban năng lực: “Ân điển Ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của Ta trở nên trong vẹn trong sự yếu đuối.” Chúa bảo đảm rằng khi bạn yếu đuối, chính là lúc sức mạnh Chúa sẽ trọn vẹn.

 

    Như thế bạn nên cảm tạ Chúa, vì khi một trong những ngày đó xẩy ra, có ba điều sẽ giúp bạn trải qua ngày đó bình an:  Hiện diện của Chúa, Bình an của Chúa và Quyền năng của Chúa.

 

 

Bài trướcBài thứ 20: Chuẩn Bị Tâm Linh
Bài tiếp theoQuà Tết Cho Người Bịnh Phung.