Bài thứ 194: Chúa Không Bao Giờ Tuyệt Vọng Vì Bạn

636

Đọc Ê-phê-sô 1:15-23

Câu căn bản: và đâu là quyền năng vĩ đại không dò lường được của Ngài đối với chúng ta là những người tin, theo sự tác động của quyền năng siêu việt của Ngài.  Đó là quyền năng Ngài đã thực hiện trong Đấng Christ khi khiến Đấng Christ từ cõi chết sống lại, và đặt ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời.  (Câu 19-20).

 

 

Suy niệm:  Chúng ta có thể rút ra được hai lẽ thật quan trọng từ mấy câu Kinh Thánh này:

 

1. Sự phục sinh của Chúa Cứu thế Giê-xu đã chứng tỏ quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời.

2. Chính quyền năng ấy đã được ban cho chúng ta.

 

Nếu Đức Chúa Trời có thể khiến Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại, thì Ngài có thể giải quyết bất cứ nan đề nào mà bạn dâng trình lên Ngài để xin xử lý.  Không có nan đề nào quá lớn đối với Chúa.  Chúa còn là Đấng giải quyết mọi tình huống xem như tuyệt vọng nữa.

 

Bạn có thể nói rằng:  “Nhưng còn vấn đề tình trạng tài chính của tôi thì sao?”

Hay:  “Nhưng Chúa đâu biết vấn đề sức khỏe rất phức tạp của tôi?”

Hoặc là:  “Sao Chúa hiểu được hoàn cảnh vợ chồng chúng tôi?”

 

Chúa biết tất cả những vấn đề đó và Ngài có thể dùng quyền năng khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết mà giải quyết tất cả cho bạn.

 

Chúa sẽ hoàn thành điều mà Ngài đã bắt đầu làm trong bạn.  Sự thất bại của bạn không thay đổi được việc Chúa làm.  Bạn có thể nắm chắc lời hứa này:  “Tôi tin chắc rằng Đấng đã bắt đầu làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn việc ấy cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu.”  Phi-líp 1:6. 

 

Việc gì Chúa đã bắt đầu trong đời bạn, Chúa sẽ hoàn tất theo đúng thời điểm của Ngài.  Chúa không bao giờ chối từ việc Ngài đã bắt đầu.  Bạn có thể tuyệt vọng vì Chúa, nhưng Chúa không bao giờ tuyệt vọng đối với bạn.

 

Đây là một thực sự làm cho bạn thêm lòng tin nơi Chúa.

 

Suy ngẫm:  Hãy nhớ đến việc Chúa đã làm trong đời bạn trong năm vừa qua.  Những khó khăn như thế nào bạn phải đối đầu, hãy tin rằng Chúa sẽ tiếp tục hành động để đem lại lợi ích cho bạn.

 

Bài trướcLễ Khánh Thành Và Cung Hiến Nhà Thờ Tin Lành Phú Quý – Bình Thuận.
Bài tiếp theoBài thứ 195: Sống Với Lời Chúa