Bài thứ 186: Thờ Phượng

757

Đọc Thi-thiên 16

Câu căn bản: Chúa sẽ chỉ cho con biết con đường sống; trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.  Câu 11.

 

Suy niệm:  Điều gì khiến cho việc thờ phượng Chúa của chúng ta thành một đặc ân?  Sau đây là bốn phước hạnh từ Chúa ban cho:

 

1.      Chúng ta có thể biểu lộ lòng sùng kính và tôn thờ Chúa.  Khải Huyền 3:20 ghi:  “Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa với người và người với Ta.”  Đó là Đấng Tạo Hóa của chúng ta, Đấng cứu chuộc chúng ta, Đấng cố vấn, an ủi, cung ứng mọi nhu cầu và duy trì sự sống của chúng ta.  Chúa đáng được tôn thờ.  Không có Chúa, chúng ta không có gì cả.  Mặt khác Chúa ưa thích sự kính thờ của chúng ta và Ngài muốn quan hệ với chúng ta.

2.      Chúa chỉ đạo cho chúng ta.  Thi-thiên 25:4-5 ghi: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin cho con biết các đường lối Ngài, và dạy con các nẻo đàng Ngài.  Xin dẫn con trong chân lý của Ngài và dạy dỗ con, vì Ngài là Đức Chúa Trời Đấng Cứu Rỗi con; hằng ngày con trông đợi Ngài.”  Bạn và tôi mỗi ngày đều cần chỉ đạo.  Chúa muốn hướng dẫn chúng ta, nhưng muốn vậy chúng ta phải dành riêng thời giờ cho Chúa.  Sự thờ phượng cá nhân là dịp định hướng cho cuộc đời chúng ta.

3.      Chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui sung mãn trong sự hiện diện của Chúa.  Thi-thiên 16:11 ghi:  “Trước mặt Chúa có trọn niềm hoan lạc, bên phải Chúa có điều vui sướng vô cùng.”  Thì giờ ở riêng với Chúa là giây phút thỏa mãn nhất.  Ý thức về Chúa là bí quyết của niềm vui.

4.      Chúng ta ngày càng giống Chúa hơn.  Chúng ta càng có nhiều thời gian ở với Chúa, thì hình ảnh Chúa càng ngày càng hiện rõ trong chúng ta.  Nếu chúng ta bỏ thời gian nhiều trước  truyền hình, chúng ta sẽ dần dần giống như những người biểu diễn trên truyền hình, nhưng nếu chúng ta bỏ nhiều thời gian học Kinh Thánh và cầu nguyện thì tính tình chúng ta sẽ phản ánh tính tình của Chúa Cứu Thế.

 

Mỗi ngày bạn có dành thời gian ở riêng với Chúa không?

Hãy làm như thế, vì đây là điều quyết định quan trọng nhất mà bạn từng quyết định.

 

Suy ngẫm hôm nay:

 

Trong lĩnh vực nào bạn sẽ đến xin Chúa chỉ đạo hôm nay?

Bạn có nhận ra rằng ngày sống của bạn khác đi, khi bạn bắt đầu dành riêng thời gian với Chúa không?

 

Bài trướcTruyền Giảng Tại Hội Thánh Trung Ái – Bình Định
Bài tiếp theoBài thứ 187: Đức Nhân Từ Của Chúa