Bài thứ 18: Yêu Thương, Chấp Nhận Và Tha Thứ

760

 

Chúa Giê-hô-va phán: “Thật vậy, Ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống.”

Ê-xê-chi-ên 18:32.

 

 

    Một thiếu sót quan trọng trong việc truyền bá Phúc Âm ngày nay là thiếu đề cập đến ăn năn tội.  Có người nói: “Tôi tưởng rằng điều cần nhất là phải tin Chúa chứ!”  Đúng như thế, nhưng không phải chỉ có vậy.  Kinh Thánh bảo rằng ngay chính ma quỷ cũng tin Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời và run sợ (Gia-cơ 2:19), nhưng đừng ai trông mong gặp một quỷ nào nơi chân Chúa Giê-xu trên thiên đàng!

 

    Tại sao sứ điệp về sự ăn năn tội quan trọng như thế mà có thể thiếu sót được? Ăn năn tội là một việc làm rất khó, không được khen ngợi bao giờ.  Sứ điệp về ăn năn tội thường gây cho người ta lùi bước, khiến họ nghĩ rằng: “Từ bỏ những việc sai trái tôi làm thì khó quá!” vì đôi khi chúng ta thích phạm tội, tức là làm những điều mà mình biết là sai, và mong muốn Chúa biết chúng ta là loài người và cũng thương mà tha thứ.   Chính vì thế mà nhiều người đặt câu hỏi: “Tại sao cần phải ăn năn tội vậy?”

 

    Thảm kịch là nếu không có sự ăn năn tội thật sự, thì một người có thể cho là mình được cứu rồi, nhưng người ấy vẫn sống trong tội.  Sứ điệp mà ai cũng thích là “yêu thương, chấp nhận và tha thứ”, vì khiến người ta thấy an tâm và dễ chịu.  Nhưng chính Chúa Giê-xu đã nói: “Vào ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa! Chúng con chẳng từng nhân danh Chúa nói tiên tri, nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa thực hiện nhiều phép lạ đó sao?’ khi ấy, Ta sẽ nói rõ ràng với họ rằng: ‘Hỡi kẻ làm ác, hãy lui ra khỏi Ta, Ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ.!’”

 

    Ăn năn không phải là điều gì bạn làm, nhưng là sự bồi thường, nghĩa là cách bạn cảm thấy như thế nào về việc mình đã làm.  Ăn năn là việc làm quan trọng để Chúa có thể chấp nhận và tha thứ cho bạn.

 

 

Bài trướcHiệp Nguyện Các Hội Thánh Khu Vực Thành Phố Cần Thơ Lần Thứ I Năm 2012.
Bài tiếp theoLễ Ra Mắt Điểm Nhóm Tin Lành H’mông Noh Prông (Đăk Lăk).