Bài thứ 178: Ca Ngợi Vinh Quang Chúa

638

Đọc Thi-thiên 8

Câu căn bản: Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc của tay Chúa; khiến muôn vật phục dưới chân người. Câu 6.

 

Suy niệm:  Thi-thiên không phải các tác giả chỉ  đặt nặng vấn đề kêu xin cầu nguyện, dâng tâm sự đau thương của mình xin Chúa cứu giúp, mà còn làm những bài ca ngợi vinh quang của Chúa nữa.Thi-thiên chương 8 là loại thi ca suy nghĩ lý luận và ca ngợi Chúa.

 

Câu 1 và câu 9 là điệp khúc ca ngợi vinh quang Chúa.

Câu 2.  Việc sáng tạo loài người, qua hình hài một trẻ thơ nằm khóc oe oe, đã làm cho những kẻ vô thần bài bác Chúa phải nín lặng, vì đó là một cuộc sáng tạo vĩ đại chứ không do tự nhiên tiến hóa mà thành.

Câu 3 và 4.Chúa là Đấng Tạo Hóa vĩ đại nhưng đã đoái hoài đến con người nhỏ nhoi trên trái đất mà giao kết và trao đổi.Đây là việc huyền nhiệm mà kẻ vô thần không sao hiểu được khi họ chối bỏ quyền sáng tạo của Chúa.

Câu 5-8. Con người khi phát minh hay sưu khảo được điều gì mới lạ, đã tự hào khoa học là tiến bộ của nhân loại, có người còn tôn khoa học như thần thánh nữa, nhưng Thi-thiên chương 8 câu 5 và 6 minh chứng rằng Chúa sáng tạo tất cả và ban cho con người khôn ngoan để khám phá phát minh và quản trị muôn loài vạn vật. Vì vậy, càng văn minh tiến bộ loài người càng phải biết ơn Thiên Chúa, chứ không nên phủ nhận Ngài. Vì kẻ phủ nhận nguồn cội là kẻ ngu dại.

 

Mời bạn đọc lại Thi-thiên chương 8 câu 3 và 4 và dâng lên Chúa một lời cảm tạ, vì Chúa đoái thương đến chính bạn hôm nay.

 

Bài trướcBài thứ 177: Xin Chúa Phán Xét
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Bà MsTs Nguyễn Văn Thanh Vân