Bài thứ 175: Hơn Điều Trông Mong Và Ao Ước

762

Đọc Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10

Câu căn bản: Nhưng Phi-e-rơ nói với anh: Tôi không có vàng bạc gì cả, nhưng điều tôi có thì tôi cho anh: Nhân danh Chúa Giê-xu Na-xa-rét, hãy đứng dậy và bước đi! (Câu 6).

 

 

Suy niệm: Nhìn hai sứ đồ đi đến, người tật nguyền bẩm sinh này không thể nào tưởng tượng nổi chỉ mấy phút sau đó anh ta bước đi bình thường, lại còn nhẩy lên và ca ngợi ơn lành của Chúa nữa.

 

Thực ra đối với người hành khất này thì ngày hôm ấy không phải là ngày vui hay khác hơn ngày thường.

 

May thay Chúa đã sắm sẵn một chuyện khác xảy ra hôm ấy.  Chúa ban cho anh ta điều mà không bao giờ anh ta có thể có được dù cho có cả kho vàng trên trần gian này: đó là một đôi chân mới!

 

Chúa có trả lời cầu nguyện không?  Câu trả lời rõ ràng và khẳng định là: Có, Chúa đáp ứng lời cầu xin của con dân Chúa.  “Ta sẽ nhậm lời họ trước khi họ kêu cầu Ta; họ còn đang nói, Ta đã nghe rồi.” (Ê-sai 65:24).

 

Nhưng khi xem xét kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy một lẽ thật khác cũng được tuyên hứa nữa: “Đức Chúa Trời là Đấng hành động trong chúng ta bằng quyền năng Ngài, có thể làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.”(Ê-phê-sô 3:20).

 

Nhiều khi người ta cầu nguyện nhưng không chú ý, thế rồi khi chờ đợi Chúa trả lời lại điều chỉnh lại điều mình cầu xin.  Trong khi đó ta nên nhớ rằng Chúa là nguồn phước hạnh vô tận.  Ngài không ngần ngại ban ơn lành cho con dân Ngài những điều mà nhiều khi con dân Chúa chưa cầu xin nữa.

 

Hơn thế nữa, sứ đồ Phao-lô còn dạy: “Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành.” (2 Cô-rinh-tô 9:8).

 

Bạn tin Chúa đã lâu, nhưng có lẽ chưa nắm vững những việc lạ Chúa làm ngoài, hay vượt quá những gì bạn cầu xin, xin đọc lại những câu Kinh Thánh trích dẫn trên đây và dâng trình mọi ưu tư cho Chúa,

 

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các nhu cầu của mình lên Chúa.  Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt quá mọi hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Chúa Cứu Thế Giê-xu.”  (Phi-líp 4:5-6).

 

Bài trướcBồi Linh Cho Hơn 3000 Tín Hữu Tại Tỉnh Bình Phước
Bài tiếp theoBài thứ 176: Cửa Sổ Cho Ánh Sáng Của Chúa