Bài thứ 175: Cuộc Chiến Của Chúa

748

 

Có nhiều người ngã chết, vì trận chiến này là do Đức Chúa Trời.  Họ chiếm cứ đất dân ấy và ở đó cho đến khi bị bắt lưu đầy.

1 Sử Ký 5:22

 

 

Theo một bản dịch thì câu này là: “Nhiều người bị giết chết ngã xuống vì cuộc chiến do Chúa điều khiển.”

 

Hỡi bạn lính chiến đang chiến đấu dưới ngọn cờ của Chúa Cứu Thế Giê-xu, hãy đọc kỹ câu Kinh Thánh này với niềm vui, vì ngày xưa thế nào, nay vẫn vậy: Nếu cuộc chiến do Chúa lãnh đạo thì chiến thắng hoàn toàn bảo đảm.  Các con trai của Ru-bên, Gát và một nửa đại tộc Ma-na-se chỉ có thể tuyển được bốn năm chục chiến sĩ trong trận chiến với dân tộc Ha-ga-rít, nhưng họ đã tiêu diệt được hằng trăm nghìn người, vì 1 Sử Ký 5:20 ghi: “Trong khi giao chiến, họ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì họ có lòng tin cậy Ngài thì cứu giúp cho, phó người Ha-ga-rít và cả những kẻ theo chúng vào tay họ.”

 

Chúa giải cứu không phải vì có đông người hay ít người, nhưng vì người lính chiến bằng lòng ra đi dưới danh nghĩa của Chúa, để Chúa lãnh đạo thì sẽ chiến thắng.

 

Những người lính ra trận với Chúa không sao nhãng về vũ khí, thuẫn, gươm, cung tên, nhưng cũng không đặt hết tin tưởng vào các loại vũ khí này.  Chúng ta phải dùng tất cả mọi phương tiện cho thật đúng cách, nhưng lòng tin vẫn đặt trọn vào Chúa mà thôi, vì Chúa chính là gươm thuẫn của chúng ta.

 

Cuộc chiến đắc thắng vượt bực là vì cuộc chiến thuộc về Chúa.  Bạn thân mến, cuộc chiến với tội ác bên ngoài và nội tâm, cuộc chiến với tà giáo sai lạc, với sự sa sút về tâm linh trên mọi cấp độ, cuộc chiến với ma quỷ và với đồng minh của nó, tất cả những cuộc chiến này nếu do Chúa lãnh đạo thì bạn sẽ có hi vọng thắng, sức riêng của bạn sẽ không địch nổi đâu.

 

Bạn đừng sợ trước những con số ghê gớm, cũng đừng chùn bước trước những khó khăn hay những chuyện không thể làm được, ngay cả những khi bị thương hay cái chết đe dọa chăng nữa.  Hãy dùng thanh gươm của Thánh Linh là lời Chúa, thây sẽ chất thành đống trước mắt bạn.  Chiến trận do Chúa lãnh đạo và Ngài sẽ giao nạp quân thù vào tay chúng ta.

 

Hãy đứng vững, tay phải mạnh, lòng phải sắt đá và nhiệt tâm phải bốc cháy, hãy lao vào cuộc chiến, và vô số quân thù sẽ tan tác như cỏ rác trước cơn bão biển, vì Chúa lãnh đạo cuộc chiến.

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Tại Hội Thánh Tin Lành Long Thành.
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ Chúa Tại Hội Thánh Tin Lành Ea K’măt, Dak Lak.