Bài thứ 170: Kinh Thánh Biến Đổi Chúng Ta

1495

Đọc 2 Ti-mô-thê 3:16,17

Câu căn bản: Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.

 

 

Suy niệm:  Một hôm có người hỏi mục sư Rick Warren rằng bản Kinh Thánh nào là bản tốt nhất.  Mục sư Rick Warren trả lời:

Cuộc đời mỗi chúng ta là bản dịch Kinh Thánh tốt nhất.

Mỗi chúng ta đều học Kinh Thánh với mục đích chính là để được Lời Chúa biến đổi con người của chúng ta.

Nếu chúng ta không phiên dịch Lời Chúa ra hành vi cử chỉ, thì chúng ta chưa học Kinh Thánh như Chúa muốn.

 

Chúa ban cho chúng ta Kinh Thánh để biến đổi con người của chúng ta, chứ không phải chỉ thông tin. Kinh Thánh phải thấm nhuần trong tâm hồn chúng ta chứ không phải chỉ tiếp thu trong trí óc.  Sứ đồ Gia-cơ dạy: “Hãy làm theo Lời (Chúa), chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. (Gia-cơ 1:22).  Nói khác đi,  Chúa muốn những gì chúng ta tin nhận phải được chuyển hóa sang hành động.

 

Sứ đồ Phao-lô còn chi tiết hơn trong 2 Ti-mô-thê 3:16-17  “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công chính, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.”

 

Mục đích của Kinh Thánh không phải chỉ vạch ra những gì không tốt lành trong cuộc đời chúng ta hay dạy chúng ta phải sống như thế nào.  Chúa ban KinhThánh cho chúng ta để biến đổi cuộc đời mỗi chúng ta.

 

Kinh Thánh sử dụng những hình ảnh khác nhau để ví sánh Kinh Thánh, như so sánh Kinh Thánh như búa rìu, như thanh gươm bén hai lưỡi.  Những dụng cụ ví sánh này đều dùng để biến đổi cả.  Chúa muốn cuộc đời mỗi chúng ta cũng được biến đổi như thế.

 

Kinh Thánh còn ví sánh lẽ thật của Lời Chúa như sữa, như nước, như bánh và như thịt.  Đây là những vật liệu rất thông thường mà ai cũng biết, nhưng không có những thứ này, chúng ta sẽ chết.  Chúa cũng không bao giờ muốn chúng ta sống mà không có Kinh Thánh.

 

Kinh Thánh cần cho đời sống chúng ta vì Kinh Thánh cho chúng ta sự sống.  Thực ra Kinh Thánh còn nói đến Chúa Giê-xu như là Lời của Đức Chúa Trời.  Giăng 1:14 dạy rằng:  “Ngôi Lời đã trở nên thể xác, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý.  Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.”  Đức Chúa Trời ban cho chúng ta Lời Hằng Sống là chính Chúa Giê-xu.  Chúa Giê-xu là tác giả của đức tin và dẫn chúng ta đến đức tin toàn vẹn.  Lời Kinh Thánh được viết ra để chúng ta học và thực hành đức tin.

 

Áp dụng:

 

Kinh Thánh không phải chỉ là sách dạy khôn ngoan hay bài học lịch sử.  Bạn sẽ sử dụng Kinh Thánh như thế nào để biến đổi con người của mình?

Bài trướcV/v Không Tổ Chức Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Chuẩn Bị Thống Nhất HT Hai Miền.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư LƯ HỒNG SƠN.