Bài thứ 168: Kính Sợ Chúa

1225

Đọc Thi-thiên 128

Câu căn bản: Phước cho người nào kính sợ Đức Giê-hô-va, đi trong đường lối Ngài.  Vì ngươi sẽ hưởng thành quả của tay mình, được phước và may mắn. (Câu 1-2).

 

Suy niệm: Người thời đại này thích tự lập và làm theo sở thích của mình.  Ý niệm về kính sợ Chúa có vẻ như lỗi thời và không thực tế, nhưng Chúa vẫn hứa ban phúc lành cho những ai kính sợ Ngài.

 

Làm sao chúng ta có thể biết được là mình có “kính sợ Chúa” hay không?  Tác giả Thi-thiên cho chúng ta biết cách: Chúng ta thực sự kính sợ Chúa khi chúng ta đi theo đúng đường hướng của Ngài.  Nếu chúng ta tôn trọng và tuân theo lời Chúa phán dạy.  Nếu chúng ta sống như thế, Chúa hứa sẽ ban phước cho chúng ta.

 

Những ai kính sợ Chúa thường thực hành những nguyên tắc Chúa dạy.  Khi chúng ta dâng cho Chúa cuộc đời và những tài nguyên của mình, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta.  Chúa cung ứng nhu cầu cho chúng ta.  Chúa chỉ đạo, che chở chúng ta và ban khôn ngoan cho chúng ta.  Chúa nghe lời cầu xin của chúng ta và ban cho chúng ta quyền năng của Ngài.

 

Tiếp theo, Chúa ban phước lành và khiến cho công lao của chúng ta nên hữu ích.  Chúng ta sẽ không bất mãn, nhưng thỏa lòng về việc tay mình làm ra và sẽ thấy kết quả của việc mình làm.  Hơn nữa, Chúa ban niềm vui cho chúng ta, hạnh phúc và sự thỏa lòng cũng như giải cứu chúng ta khỏi sự xáo trộn và khó khăn.  Cuối cùng, như Thi Thiên 128, phước lành của Chúa trải xa đến con cái và gia đình chúng ta. Chúng ta có thể trình dâng lên Chúa những nhu cầu của con cái và xin Chúa cung ứng.

 

Đó là bấy nhiêu phước hạnh cho những ai biết kính sợ Chúa và vâng theo ý chỉ của Ngài.

 

Hôm nay, Chúa sẵn sàng ban phước lành cho bạn.  Bạn chỉ cần kính sợ Chúa, tìm kiếm Ngài và đi trong đường lối Ngài mà thôi.  Xin hãy sống như thế trọn đời để phước hạnh và thương xót của Chúa tiếp tục theo bạn.

 

Lời cầu nguyện đề nghị:

 

Lạy Cha, con kính sợ và tôn thờ Ngài.  Con muốn đi trong đường lối Chúa.  Xin Chúa ban phước cho con và cho con được may mắn, con muốn đầu tư thì giờ, tài năng, và tất cả những gì Chúa đã ban cho con, cho công việc Chúa.  Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu.- A-men.

Bài trướcHuấn Luyện Kỹ Năng Học Kinh Thánh Tại Bình Định
Bài tiếp theoBồi Linh Chăm Sóc – Chứng Đạo Của Các Hội Thánh Khu Vực Huyện Cư Mgar – Đăk Lăk