Bài thứ 156: Ổn định Trong Trật Tự

521

Đọc Xuất Ai-cập ký 8:1-15

Câu căn bản: Không xúc phạm ai, tránh gây gỗ, nhưng hãy dịu dàng và cư xử hết sức nhã nhân với mọi người.  Tít 3:2

 

 

Suy niệm:  Quan sát mọi hoạt động ta có thể tin rằng trật tự không phải là tự nhiên.  Vào một văn phòng làm việc, ta thấy rất dễ mà biến nơi này thành lộn xộn, hay mất tự, và cần bỏ ra thì giờ mới ổn định được.

 

Qua lịch sử dân Chúa, chúng ta thấy rõ điểm này.

Khi Chúa phán bảo phải đưa dân tộc Do-thái ra khỏi Ai-cập, thì vua Ai-cập là Pha-ra-ôn chống đối.  Vì kinh tế Ai-cập lúc ấy phụ thuộc vào lao động Hê-bơ-rơ, nên Pha-ra-ôn không muốn mất đoàn dân nô lệ này.

 

Để thay đổi Pha-ra-ôn Chúa đã sai Môi-se thực hiện 10 tai vạ.  Các tay phù thủy Ai-cập cũng làm được hai trong số 10 tai vạ này, nhưng họ không ngăn ngừa được các tai vạ đó, nghĩa là họ cũng có thể gây hỗn loạn nhưng không thể tái lập trật tự.  Chỉ có Chúa mới  làm ổn định được.

 

Chúng ta có thể nỗ lực lập lại trật tự trong không gian mình sống nhưng không ai trong chúng ta có thể ổn định những xáo trộn về tình cảm và tâm linh của cuộc đời chúng ta.  Chỉ một mình Chúa có thể làm được việc ổn định ấy.

Chúa tái lập trật tự cho những hoàn cảnh rối ren khi chúng ta sống theo như Chúa hoạch định – nghĩa là không gây xúc phạm, tránh gây gỗ, cư xử dịu dàng và nhã nhặn với mọi người.  (Tít 3:2)

Khi chúng ta trao nan đề vào tay Chúa, Chúa ban an bình cho lòng ta.

 

 

Bài trướcBài thứ 155: Ai ở Tâm Điểm?
Bài tiếp theoHuấn Luyện Mục Vụ Tại Huyện Bù Đăng – Bình Phước