Bài thứ 155: Ai ở Tâm Điểm?

632

Đọc Thi-thiên 33

Câu căn bản:  Kế họach của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, tư tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia.  Câu 11

 

 

Suy niệm:  Nicolaus Copernicus (1473-1543) là một nhà thiên văn người Ba-lan đã khám phá ra rằng trái đất không phải là trung tâm của vũ trụ và không đứng yên một chỗ như các nhà thiên văn trên thế giới trước đó đã quan niệm.

 

Mỗi chúng ta, nhiều khi chủ quan cũng cho rằng cuộc sống xoay quanh mình, vì thế nên mới có nhiều vấn nạn.

 

Thi-thiên 33 cho biết rằng toàn cõi thiên nhiên xoay quanh Chúa là Tạo Hóa (câu 6-9).

Chúa ấn định bờ cõi cho biển và giữ đại dương trong những bể chứa rất sâu.  Mọi sự vật trong thiên nhiên hoạt động theo những định luật Chúa đã đặt ra.

 

Các nước trên thế giới cũng xoay quanh Chúa (câu 10-12), không có một chương trình hay kế hoạch nào phản chống lại Chúa được.

Đến cuối cùng kế họach và chương trình của Chúa cho thế giới vững lập đời đời.  Không ai thay đổi được ý định của Chúa.

 

Cuối cùng, đời sống của toàn thể nhân loại đều xoay quanh chính Chúa (câu 13-19).  Chúa nhìn thấy toàn thể nhân loại qua dòng lịch sử.  Ngài tạo nên trái tim con người và Ngài biết mọi điều chúng ta làm.  Chúa có quyền năng can thiệp vào cuộc đời mỗi chúng ta và giải cứu chúng ta khỏi những hoàn cảnh không kiểm soát được.

 

Cuộc đời mỗi chúng ta được tạo ra để xoay quanh Chúa là tâm điểm, không phải quanh chúng ta.

 

Cảm tạ Chúa vì chúng ta được vinh dự phục vụ một Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng kiểm soát mọi khía cạnh của cuộc đời mỗi chúng ta.

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà ĐIỂU CỨNG
Bài tiếp theoBài thứ 156: Ổn định Trong Trật Tự