Bài thứ 155: Ánh Sáng Phản Chiếu

690

Đọc Giăng 9:1-17

Câu căn bản: Đang lúc Ta còn ở thế gian, Ta là ánh sáng của thế gian. (Câu 5).

 

Suy niệm:  Chúa Giê-xu tuyên bố Ngài là ánh sáng của thế gian, nhưng trong bài giảng trên núi Chúa bảo các môn đệ của Ngài: các con là ánh sáng cho thế gian.  Người tin Chúa không ai dám xưng như thế, vì sẽ bị coi là kiêu ngạo và tự phụ.

 

Trước khi về trời, Chúa dặn các môn đệ là phải làm nhân chứng cho Chúa, nghĩa là làm nhân chứng cho ánh sáng.

 

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:5 ghi rằng: Vì tất cả anh em đều là con của ánh sáng và con của ban ngày.  Chúng ta không thuộc về ban đêm, cũng không phải thuộc về bóng tối.

 

Ánh sáng của Chúa Giê-xu chiếu sáng mỗi người tin Chúa, những người ấy trở thành nguồn sáng cho thế giới tối tăm quanh mình.

Giăng ghi rằng: Chúa Giê-xu là ánh sáng thật đến thế gian để soi sáng mọi người. (Giăng 1:9).  Về mặt tâm linh, người tin nhận Chúa được tình thương Chúa và chia sẻ tình thương đó cho người khác cũng như phản chiếu ánh sáng từ Chúa vậy.

 

Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chân lý soi sáng cõi tối tăm lầm lạc của trần gian này.  Khi các môn đệ sống với Chúa thì ánh sáng của Ngài xua đuổi những nghi ngờ, sợ hãi và rối loạn trong tâm trí của họ.  Ánh sáng của tình yêu Chúa dầm thấm trong tình cảm của họ, ánh sáng ấy đem tươi mới cho những quan hệ của họ với người khác.

 

Khi các sứ đồ giữ tương giao với Chúa thì họ có thể truyền ánh sáng của Chúa cho trần gian.  Hội thánh của Chúa ngày nay là ánh sáng trong trần gian tăm tối này.  Chúng ta phải công bố chân lý, sống một cuộc đời gương mẫu, và truyền thông quyền năng của tình thương để soi sáng thế hệ tối tăm này.

 

Một thánh nhân dạy rằng:

Mỗi buổi sáng, khi tâm hồn còn trong sáng, hãy cúi đầu trước Chúa, cầu xin Ngài ban mệnh lệnh cho ngày hôm ấy.  Rồi bước vào trần gian đem ánh sáng tình thương của Chúa cho mỗi người ta gặp, từ một lời chào hỏi cho đến câu chuyện ban đầu.  Bạn sẽ thấy hạnh phúc chan hòa.

Nên nhớ luôn rằng bạn đang phản chiếu ánh sáng từ Chúa Giê-xu.

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư ,Truyền Đạo Thành Phố Đà Nẵng
Bài tiếp theoLễ Cảm Tạ – Kỷ Niệm 80 Năm Ngày Thành Lập HT. Phan Rí