Bài thứ 150: Dụng Cụ

653

Đọc Rô-ma 14:19

Câu căn bản: Vậy, chúng ta hãy theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận và xây dựng cho nhau. (Rô-ma 14:19).

 

 

Suy niệm:  Sứ đồ Phao-lô khuyến khích chúng ta theo đuổi những gì đem lại sự hòa thuận.  Hòa thuận có những yếu tố căn bản nào?

 

Yếu tố căn bản nhất của hòa thuận là tình thương.  1 Giăng 4:18 dạy rằng:  Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi.  Sợ hãi nhau và giữa các nhóm với nhau khiến cho không còn bình an hay hòa thuận với nhau nữa.

 

Hòa thuận hay an bình luôn kết hợp với ân huệ hay ân điển trong những lời chào thăm của các thư tín trong Tân ưóc.

 

Ân điển hay ân huệ là tình thương vô điều kiện.  Bình an sẽ không bền vững nếu không có ân huệ và ân điển để tha thứ những khác biệt, những thất bại hay yếu đuối của nhau.

 

Trong ân huệ và ân điển cũng không có phán đoán tiêu cực.  Mọi người có thể sống trong an bình với nhau khi chấp nhận nhau và cởi mở với nhau.

 

Sự thành thật và cởi mở cũng là cơ bản cho an bình và hòa thuận.  Sự tỵ hiềm thường phát sinh từ bất mãn hay giận hờn không nói ra.  An bình và thuận hòa chỉ có thể duy trì khi mọi người nói ra những gì mình nghĩ và không ấp ủ những gì bất mãn lâu ngày.

 

Tha thứ cũng tạo nên hòa bình.  Chúng ta tha thứ vì được Chúa tha thứ trước.  Nhiệm vụ của người tin Chúa là tha thứ như Chúa đã tha thứ chúng ta vậy.

 

Xây dựng lẫn nhau cũng rất cần cho hòa thuận.  Chúng ta cần đóng góp cho sự an tĩnh và mạnh mẽ của nhau.

 

An bình và hòa thuận giữa nhau là những người cố gắng xây dựng tình thương và hữu ích cho nhau trong thông cảm và hiểu biết.

 

Những yếu tố vừa liệt kê trên đây là những dụng cụ để tạo nên an bình và hòa thuận mà con dân Chúa đang cần.

 

Bài trướcHuấn Luyện Mục Vụ Thể Thao Tại Đồng Nai
Bài tiếp theoTruyền Giảng Nhân Kỷ Niệm 80 Năm Tin Lành Truyền Đến Bình Định